Bli med på the Big Draw!

 I oktober måned hvert år foregår den verdensomspennende tegnefestivalen The Big Draw, alle fylker oppfordres til å delta. Grunnidéen er at engasjerte tegnekunstnere bringer inn nye tegneverktøy, formater, situasjoner, metoder og tilnærminger til det å tegne.

DKS kan delta i The Big Draw gjennom tegneverksteder i skolene. Konseptet egner seg godt for samarbeid mellom lokal og regional DKS og kulturskolene.

I oktober 2015 ble det arrangert The Big Draw gjennom DKS i Fredrikstad, Ås og Tynset samt en verkstedhelg i Tegnerforbundet. Bilder herfra finnes på The Big Draw Norges Facebookside: https://www.facebook.com/thebigdrawnorway/?ref=ts&fref=ts

The Big Draw har i løpet av 15 år vokst fra å være et lite arrangement innen «The Campaign for Drawing» til å bli verdens største tegnefestival. Arrangementet er i sitt vesen inkluderende og lokalt styrt og framfor alt preget av en sterk delekultur. Institusjoner, museer, gallerier, skoler, kulturhus etc. inviteres til å lage sitt eget The Big Draw-arrangement i samarbeid med tegnekunstnere eller kunststudenter, gjerne ute i det offentlige rom. Festivalen varer hele oktober måned med et nytt tema hvert år. www.thebigdraw.org

I Norge står tegning sterkt som kunstform, men i skolesystemet taper tegning og tegneundervisningen terreng. Behovet er derfor stort for å løfte fram tegning som et vesentlig, uttrykksfullt og meningsfylt medium; alt fra den nitide studien til den ekspressive, fysiske utfoldelsen, fra idéskissen til tegneserie og satire. Tegning er kommunikasjonsmiddel og del av en ytringskultur. ”A mark with a meaning” – er det enkle svaret vi får når vi spør initiativtakeren til The Big Draw i England om hva de legger i begrepet tegning. For en billedkunstner som uttrykker seg gjennom tegnemediet vil dette være en presis definisjon. Men definisjonen åpner også opp for at tegning er en handling som alle kan utføre. Til grunn for The Big Draw ligger ideen om at disse to tilnærmingene kan møtes.

Det er flott hvis DKS gjennom denne festivalen kan komme seg ut av skoleområdet, ut i lokalmiljøet og i kontakt med flere mennesker i forskjellige sosiale rom. Et The Big Draw-arrangement er ikke nødvendigvis bare for barn og unge. Prosjektets utadvendte og inkluderende karakter gjør at vi her har potensiale for å kunne gå ut over gruppetenkning og strengt alderstilpasset formidling.

I prinsippet kan ethvert tegneverksted med en profesjonell kunstner som foregår i oktober være en del av The Big Draw. I pilotprosjekter i 2015 fant vi fram til kunstnere som har erfaring med å arbeide med grupper i verksted. Vi la vekt på at det enkelte verkstedet skulle ha en viss varighet, slik at det ble et reelt samarbeid mellom kunstnere og deltakere, ikke bare en kortvarig aktivitet.  

Kunstnerisk/kulturell/faglig målsetting

Den overordnede målsettingen er å løfte fram tegning som uttrykksmiddel: Tegning som verktøy for tanke, kreativitet, for sosialt og kulturelt engasjement og som redskap for personlige ytringer. 

Den kunstneriske målsettingen er å legge til rette for å bringe handlingen «tegning» ut i et sosialt rom der kunstner og publikum møtes.

Den kulturelle og faglige målsettingen er å skape åpne arenaer for tegneutfoldelse, med lav terskel for å delta, men uten å gi slipp på kunstnerisk kvalitet. The Big Draw vil bidra til å styrke tegning som kreativt verktøy for observasjon, tanke og handling; både innen formell og uformell utdanning, på kreativt og kulturelt felt, på tvers av kunst og vitenskap.

Følgende kunstnere har erfaring med The Big Draw-verksteder i 2015 og er interesserte i å fortsette:

 

BILDER FORTELLER
chrisstonehill@gmail.com     

PARALLEL STORIES   
chrisstonehill@gmail.com

HEMMELIG UNIVERS     
marikanstad@gmail.com

RINGVIRKNINGER                       ingerhelene@toppenatelier.com

SLANGETEMMERE           ingerhelene@toppenatelier.com

STABLERABLE
mona.brekke@gmail.com

UGRESS
tora@svovel.no
lenekunst@yahoo.no

ORD SKAPER BILDER
geir.moen@gmail.com
frulises@gmail.com

DROP IN TEGNESTASJON
Bruk idéen og lokal billed/tegnekunstner

Prosjektbeskrivelse for verkstedene er lagt ved som pdf i feltet «lærerveiledning».

2011»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2012»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2013»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2014»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2015»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2016»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2017»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2018»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2019»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2020»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2021
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
Slangetemmere

Slangetemmere

Hemmelig univers

Hemmelig univers

Slangetemmere

Slangetemmere

Stablerable

Stablerable

Parallel Stories

Parallel Stories

Ringvirkninger

Ringvirkninger

Ugress

Ugress

Ord skaper bilder

Ord skaper bilder

Drop in tegnestasjon

Drop in tegnestasjon