Elementærpraktisk videoprosjekt: Makro

Elementærpraktisk videoprosjekt: Makro

Elementærpraktisk videoprosjekt: Makro er en utstilling med workshop. Det formidles elementer av filmspråkets ABC både teoretisk og praktisk. Prosjektet er møte med videofilmkunst og kunstner: Verena Scholz, som formidler prosjektet. Elevene utfordres først i en dialog om videoverket: Ekstrem forvandling. De skal se, høre og reflektere i dialog med kunstneren. Elevene skal skjerpe sansene sine for detaljer. De tar makroopptak fra det de ser og øver seg med videokamera og stativ. De gjennomgår en kunstnerisk prosess: å se, å samle material, å velge, å bearbeide, å se igjen. De øver seg i redigeringsteknikk og klipper «videokunstverkene» ut av sitt eget filmete «makromaterialet» til en video på max 1 minutt. Alle verkene sees på slutten av perioden i en fellesvisning med hele trinnet. Alt teknisk utstyr følger med. Utviklingen av prosjektet ble støttet av Norsk Filminstitutt og DKS Vestfold. Prosjektet er vel prøvd. OBS! Målgruppe er 6-10trinn (ikke 5.trinn).

2011»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2012»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2013»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2014»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2015»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2016»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2017»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2018»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2019»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2020»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2021»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2022»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2023
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember

Info

Størrelse

 • Max antall elever: 14
 • Romlige krav: Låsbart rom med 8 bord + stoler.
 • Tid opprigg: 60min.
 • Tid nedrigg: 45min.
 • Bærehjelp: Gjerne

Kostnader:

kr 3000 + kjøregodtgjørelse etter statens satser + evtl. losji

Formidling:

Dialogbasert utstiling av et videokunstverk og workshop.

Kontakt:

 • Verena Scholz
 • Tlf: 90639877
 • Epost: scholz.verena@web.de
 • Vestfold Kunstsenter
 • Tlf: 33319350 / 95087883
 • Epost: formidler@vestfoldkunstsenter.no

Målgruppe:

5. - 7. trinn
8. - 10. trinn

Kategori:

samtidskunst

Produsent:

Vestfold

Nettside:

http://dks.nasjonalmuseet.no/produksjon/elementarpraktisk-videoprosjekt-makro

Elementærpraktisk videoprosjekt: Makro

Å regidere videomaterialet på data gir nye inblikk

Elementærpraktisk videoprosjekt: Makro

Makrooptakene krever nærhet til objektene ...

Elementærpraktisk videoprosjekt: Makro

Nærheten til kamera, plassering og ro...

Elementærpraktisk videoprosjekt: Makro

Makrooptak av kropsdeler åpner en ny verden...

Elementærpraktisk videoprosjekt: Makro

Å se, å velge, å bearbeide, å se igjen er en krevende prosess.

Elementærpraktisk videoprosjekt: Makro

Elementærpraktisk videoprosjekt: Makro

Elementærpraktisk videoprosjekt: Makro

Ekstrem forvandling