Verden snudd på hodet – eller camera obscura

Siden antikken har man kjent til det optiske prinsippet som fotografiet bygger på: Når lysstråler slippes inn gjennom et lite hull i veggen i et mørklagt rom, vil det på motsatt vegg avtegne seg et bilde av omgivelsene utenfor, opp ned og speilvendt.

Leonardo da Vinci beskrev i 1490 prinsippet og fordelene dette kunne gi for malere. Lysstrålene ble nå ledet over på et papir, slik at man kunne tegne omrisset av motivet. Teknikken ble mer og mer utbredt, og mange av renessansens største malere benyttet seg trolig av det. Etter hvert fikk
innretningen navnet camera obscura (mørkt rom).

Et rom på skolen gjøres om til et camera obscura, et mørkt rom å gå inn i hvor vi kan oppleve magien når hele rommet fylles av motivet utenfor kameraet.

Elevene tas med inn i det mørke rommet. Der tar vi opp ulike emner knyttet til camera obscura og gjør noen enkle eksperimenter.

Til slutt avfotograferer vi deler av det store bildet som oppstår på veggen. Bildet er opp ned og speilvendt – en verden snudd på hodet.

 

2011»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2012»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2013»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2014»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2015»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2016»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2017»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2018»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2019»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2020»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2021»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2022»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2023»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2024»
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
«2025
JanuaryFebruaryMarchApril
MayJuneJulyAugust
SeptemberOctoberNovemberDecember
Bildet som oppstår på veggen.

Bildet som oppstår på veggen.

Info

Størrelse

  • Antall kolli: 7
  • Max antall elever: Maks 25 elever
  • Romlige krav: Verden snudd på hodet må ha tilgang til et rom på skolen på bakkeplan. Rommet bør ha færrest mulig vinduer, men må ha ett vindu midt på en vegg. Det må være mulig å komme til området utenfor vinduet som gjerne kan gjerne være skoleplass eller annet offentlig område. Rommet behøver ikke være så stort, men hele elevgruppen må ha plass inne på rommet enten stående eller sittende på gulvet. Rommet bør helst vært uten møbler eller møbler ryddet til en del av rommet, og være tilgjengelig under hele oppholdet på skolen.
  • Tid opprigg: 90min
  • Tid nedrigg: 60min
  • Bærehjelp: 1- 2 personer

Programlengde:

45min

Formidling:

Lærer må være tilstede under gjennomføring av Verdens snudd på hodet. Kunstneren kommer ca 1 time før start for å mørklegge rommet og klargjøre for produksjonen. Fint med på hjelp til å bære utstyr og til mørklegging.

Last ned alle dokumenter og bilder knyttet til produksjonen.

Kontakt:

Målgruppe:

1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn,

Kategori:

, ,

Produsent:

Oppland

Rapportér

Printervennlig versjon