Telemark Kunstnersenter

Telemark Kunstnersenter (TKS) er et informasjonssenter og en formidlingsinstitusjon av profesjonell billedkunst og kunsthåndverk i Telemark. Kunstnersenteret har også oversikt over, og formidler kontakt med alle landets profesjonelle kunstnere gjennom et nasjonalt kontaktnett og billedarkiv. I alt er det 15 slike sentre som i all hovedsak er fordelt fylkesvis. Telemark Kunstnersenter har produsert og produserer utstillinger til DKS Telemark, Den kulturelle skolesekken i Telemark

Kontakter:

Marius Standgård Baun | 92012492 | marius@telemarkkunstnersenter.no

Anne Hermansen | 416 94 893 | anne.hermansen@t-fk.no