2 arbeider fra MMS-TV

6_10

Vi går en framtid i møte hvor vi er mye mer visuelt interaktive. Før tok vi bilder av sommerhuset og familiemiddagen i oppstilte motiver beregnet på familiealbumet. Nå tar vi mobilbilder som er skapt til å sendes videre. Dette er utgangspunktet for kunstprosjektet MMS TV.
Eivind Lentz

Siden Pop-kunsten slo gjennom på 1960-tallet, har kunstnere stadig oftere benyttet seg av anonyme fotografier «stjålet» fra massemediene i sine verk. Som mer eller mindre manipulerte billedfragmenter er de med på å gi ny mening til malerier, kunstneriske fotografier, grafikk og installasjoner. Fotokunstneren Eivind Lentz står i denne tradisjonen for gjenbruk, samtidig som han vil gå nye veier i en digital tidsalder.

I prosjektet MMS-TV har Lentz som utgangspunkt for eget kunstnerisk arbeid brukt mobiltelefonfotos som fjernsynsseere sendte inn til chatteprogrammet «Svisj» i 2003. Disse elektronisk overførte bildene ble vist fortløpende i en billedrute nederst på skjermen. Kunstneren fikk adgang av NRK og Datatilsynet til å bruke de anonymiserte bildene i et eget kunstprosjekt. Til å begynne med gjennomgikk og systematiserte han rundt 40 000 bilder som ble sendt inn av publikum. De ble deretter organisert i grupper ut fra motiv og komposisjon – som portrett, interiør, landskap, dyr og ulike gjenstandstyper. Tilslutt ble fotos som på ulik måte lignet hverandre satt sammen til ett bilde bestående av 9 mindre i hvert sitt felt. Et uvalg av disse nidelte bildene ble publisert i boka MMS TV i 2007.

Til «Ukens kunstverk» har Lentz valgt to slike bildecollager som tematisk kan knyttes til fenomener som ungdom, bilkjøring og fart: Henholdsvis røde biler og bilder av speedometre i fart. Denne sammenstillingen kan kanskje fortelle noe viktig om ungdommens idealer, selvbilder, fritid og billedbruk i dagens postindustrielle mediesamfunn.

Print ut denne siden