210 Coca-Cola bottles

2_11

En Cola er en Cola, og ingen sum i verden kan skaffe deg en bedre Cola enn den tiggeren på hjørnet drikker. Alle Colaflaskene er like og de er alle like gode. Presidenten vet det, tiggeren vet det og du vet det.
Andy Warhol

Coca-Cola flasken er antagelig den lettest gjenkjennelige og berømte beholder for drikke i verden. Den er samtidig et symbol på rask nytelse, på moderne forbrukskultur og på vellykket merkevarebygging. Siden flasken ble utviklet i 1915, har den stort sett beholdt sin form – kanskje også sin nesten magiske tiltrekning på ungdom uansett land, rase og klasse. Det var derfor ikke tilfeldig at den amerikanske pop-kunstneren Andy Warhol på 1960-tallet begynte å bruke Cola-flasker i bildene sine.

Men kan mer eller mindre direkte gjengivelser av reklame for Coca-Cola bli kunst? Som tidligere reklametegner og designer ønsket Andy Warhol å skape en ny form for kunst der skillet mellom finkultur og forbrukskultur var opphevet. Bildene skulle ikke lenger være et uttrykk for en kunstners innerste følelser og tanker, men direkte og uformidlet avspeile det omgivende samfunns billedverden – på godt og ondt. I prinsippet kunne kunstverkene nå bli utført og mangfoldiggjort av kunstnerens assistenter ved hjelp av moderne reproduksjons-teknikker.

Til dette formålet utviklet han silketrykket, der trykkfargen ble presset gjennom en oppspent silkeduk. Her kunne det samme fotografisk overførte motivet trykkes mange ganger og med ulike farger. Bildet 210 Coca-Cola bottles ble laget i 1962 da Warhol hadde perfeksjonert denne trykkteknikken. Han har brukt tre ulike silkeduker for å få fram fargene: Svart på teksten og omrisset av flaskene, grønt på glassflatene og brunt på innholdet. Alle flaskene er plassert etter og over hverandre i rekker. De er også vridd i ulike vinkler. Det understreker følelsen av flasker på et samlebånd. Komposisjonelt er bildet basert på gjentagelser og små variasjoner. Antallet flasker kan utvides både i bredden og høyden uten at kunstverkets betydning endres. Men han stoppet tilfeldigvis ved 210 flasker.

Print ut denne siden