Barnedåp i Tanum kirke

3_8

Søndag oppdaget jeg at Tanum kirkes interiør er noe av det vakreste jeg har sett. Jeg stenger døren innenfra og bruker kirken som mitt eget atelier. Det er en sjelden nytelse for meg som pleier å arbeide innendørs mens folk har det travelt.
Harriet Backer i brev til Arne Garborg

Harriet Backer har tatt oppstilling i kirkeskipets midtgang for å male interiøret og dåpsfølget som er på vei inn i kirken. Det sterke sommerlyset fra den åpne døren gir mange og varierte fargevirkninger på gulv og vegger i kirkerommet. Helt til høyre snur en sittende kvinne seg mot døren. Det skaper balanse i bildet og forbindelse mellom fjernt og nært, mellom personene ute og dem som er inne. Tydelige perspektivlinjer er med på å gi betrakteren en sterk romfølelse.

Harriet Backer elsket å male interiører med mennesker som er fordypet i stille aktiviteter som kortspill, musikk og lesning. I kirkemotivene var det særlig barnedåp og nattverd som opptok henne. Like viktig som menneskene er lysvirkningene: Hva skjer med fargene i rommet når det sterke sommerlyset slipper inn i mørke interiører gjennom vinduer og dører? Dette ser vi tydelig i hennes hovedverk, Barnedåp i Tanum kirke.

Men bildet er ikke malt under dåpen. Harriet Backer oppholdt seg flere uker i den tomme kirken og malte først interiøret. Senere malte hun inn menneskene der hun ønsket å ha dem. Det sier noe av hvor bevisst og nøye hun var som kunstner.

Print ut denne siden