Castraksjon

3_17

Det er en helt uhyggelig fortettet virkning i disse nifst karikerte lege- og sykepleierske-portrettene som man neppe har opplevd maken til.
Avisomtale i ”Demokraten”, 1961

Vi er vitne til et blodig inngrep på en anonym pasient i en operasjonssal på et sykehus. Fire leger og en sykepleierske er, i følge den blodrøde innskriften, i ferd med å gjennomføre en kastraksjon. Den forsvarsløse pasienten ser nærmest ut som et lik, der han ligger naken og livløs på sengen. Til hodet er det koblet strømførende ledninger, et tegn på elektrosjokk-behandling. Til høyre ser vi en stående, ferdigbehandlet mann med tomt blikk og operasjonssår i tinningene. Antagelig er han et offer for lobotomi.

Rommet minner mest av alt om et torturkammer. Alle personer er sterkt deformert og karikert som brutale bøller. De ondskapsfulle legene ser bare på hverandre og ikke på pasienten, mens de bruker sine blodige instrumenter. De grelle og urene fargene understreker det vemmelige: Avføringsbrunt, uringult, blodrødt og institusjonshvit. Særlig ondskapsfullt skildret er den hekseaktige sykepleiersken.

Bildet rommer en sterk anklage mot den behandlingen kunstneren Bendik Riis var vitne til og selv opplevde mens han var tvangsinnlagt på Gaustad sykehus fra 1946 til 1952. Det viser til en psykiatrisk behandlingsform som på denne tiden var preget av maktovergrep og eksperimentering på levende mennesker, uten et tilstrekkelig medisinsk og etisk grunnlag.

Print ut denne siden