Christian II undertegner dødsdommen over Torben Oxe

1_14

”Dronningen ledsaget av alle hoffets fruer og jomfruer gjorde knefall for kongen og ba om nåde for synderen. Men kongen var hard og ubevegelig; Torbens fornærmelse kunne bare sones med blod.”
Fra C.F. Allen, De tre nordiske Rigers historie, 1864-72

Dette bildet er nok det mest dyptpløyende historiemaleriet i norsk kunst. Det vitner om en evne til å gjenskape og aktualisere en historisk begivenhet på et psykologisk og moralsk plan. Motivet er fra renessansen, Christian II underskriver dødsdommen over Torben Oxe. Eilif Peterssen fant det beskrevet i en av tidens historiebøker. Torben Oxe var mistenkt for å ha forgiftet kongens elskerinne, Dyveke. For det måtte han straffes.

Maleren var spesielt opptatt av renessansens kunst og historie, ikke minst den dansk-norske unionstiden på 1500-tallet. Dobbeltmonarkiet sto den gang på høyden av sin makt og kulturelle utfoldelse. Kunstneren gikk grundig til verks. Han leste ikke bare historie, men bygget opp et troverdig persongalleri og en detaljrik scene hvor det meste stemte. Han valgte også å skildre et spennende øyeblikk, valgets kval. Hva vil kongen gjøre? Vil han la seg påvirke av omgivelsene?

Den tvilende kongen sitter i en praktfull, høyrygget renessansestol litt til venstre for maleriets midtakse, i det som gjerne kalles bildets ”Gyldne snitt”. Han er omgitt av en rekke personer og rekvisitter i tidens stil. Alt er svært realistisk beskrevet, tøy, møbler, tepper, dokumenter og smykker. Det er lagt stor vekt på å skildre prakten og stoffligheten i det tettpakkete scenerommet. Vi finner en rekke kontraster, mellom det glatte og myke, mellom det stive og det bløte, mellom det lyse og det mørke, mellom de gode og de onde. Lyssettingen understreker dramatikken, fargene er klare.

I forgrunnen forsøker noen personer å påvirke kongens avgjørelse. På den venstre siden står hans onde rådgiver, Didrik Slagheck, som rekker kongen fjærpennen for å få han til å underskrive. Dronningen og hennes hoffdamer trygler han om å vise nåde. Kongen er fortsatt i tvil. Den ene hånden hviler på dokumentet. Hendene er knyttet i sinne og frustrasjon. Bak står en kardinal og noen slu menn som spent venter på avgjørelsen. Vi vet hvordan det gikk. Døds-dommen ble fullbyrdet og den ledet indirekte til kongens fall.

Print ut denne siden