Den store bølgen

5_16

Dette beskjedne tresnittet fra 1830-årene er kanskje det mest berømte japanske kunstverket i kunsthistorien. På grunn av dets dristige komposisjon, flatemessige forenkling og rene farger kom det til å inspirere en rekke radikale, europeiske kunstnere på slutten av 1800-tallet. Det var også med på å skape en større interesse for japansk kultur i vesten.

En kjempemessig bølge med truende hvite skumtopper er i ferd med å bryte over tre fiskebåter som nesten forsvinner i vannmassene. Roerne forsøker å holde båtene opp mot bølgen for ikke å kantre. Det er nok ikke første gang de er ute i hardt vær, for jordskjelv og tsunamier har alltid vært en del av den japanske hverdagen. I bakgrunnen ser vi Japans hellige fjell og nasjonale symbol, Fuji-fjellet, dukke opp mellom bølgene. For japanerne representerer denne snøkledde og symmetriske fjellformasjonen skjønnhet, stabilitet og harmoni i en verden preget av uro, fare og foranderlighet.

Hokusai regnes som Japans største billedkunstner tidlig på 1800-tallet. Senere ble europeiske kunstnere, som Edvard Munch og Vincent van Gogh, påvirket av hans stil. De beundret måten han forenklet og forsterket motivet på ved hjelp av et bølgende linjespill og store, harmoniske fargeflater. Særlig uttrykksfullt i dette bildet er kontrasten mellom den store bølgen og den lille fjelltoppen, som snur opp ned på de egentlige størrelsesforholdene. Fuji-fjellet er 3776 meter høyt og bølgen bare noen få meter. Bildet inngår i en serie med ulike synsvinkler og perspektiver på Fuji-fjellet, det kanskje viktigste motivet i tradisjonell japansk billedkunst.

Print ut denne siden