Essaias Tour (fra serien Seven steps to heaven)

6_16

… Jeg er kvinne, jeg bruker mine erfaringer
Vanessa Baird i et intervju

Maleriet er hentet fra serien «Seven Steps to Heaven». Syvtallet er hellig og spiller en sentral rolle i mange religioner. Veien til frelse har ofte syv trinn, billedlig framstilt som en stige mellom jorden og himmelen. Her er nok tittelen brukt ironisk. Det vi ser er langt fra noen vei mot utvikling og fullkommenhet – snarere tvert i mot.

Bildene fører oss inn i en bisarr virkelighet hvor dyr er mennesker, og omvendt. I bildet som har tittelen Essaias Tour, er en løve på vei til å klemme livskraften ut av et får. Posituren og fremstillingen gir assosiasjoner til seksualakten i dyreriket, men også til voldtekt. Rundt lammet og løven flokker det et seg en rekke små konforme menneskeliknede skikkelser med dyreansikter. De synes uanfektet av det hele, som ukritiske tilskuere. Er det oss menneskene de skal forestille?

Tittelen viser til den gammeltestamentlige profeten Jesaja som forutsier Kristi skjebne lik: «et lam som føres bort for å slaktes». Lammet er en velkjent metafor for Kristus også i kunsthistorien. Vi har altså med offertematikk å gjøre, og voldtekt er en forbrytelse som tradisjonelt sett rammer kvinnen. Dette leder tankene blant annet til dagens Kongo hvor voldtekt av kvinnen fungerer som et våpen i krigen.

Den norske billedkunstneren Vanessa Baird er kjent for sin originale uttrykksform med referanser til tegneserier. Uredd tar hun tak i sentrale menneskelige temaer som gjerne forbindes med skam og smerte. I serien «Seven Steps to Heaven» spiller hun på forbindelsen og motsetning mellom lyst, seksualitet, overgrep og tro.

Print ut denne siden