Illustrasjoner til Snorres kongesagaer

3_13

Norsk framfor alt; enkelt, primitivt
E. Werenskiold om illustrasjonene i Snorres Kongesagaer

Det var en nasjonal begivenhet da Snorres Kongesagaer ble utgitt med ny tekst og nye illustrasjoner i 1899. For første gang i Norge klarte man å produsere et praktverk i stort opplag, hvor tekst, utstyr og illustrasjonskunst utgjør en ubrytelig enhet. Samtidig bidro utgivelsen til å styrke norsk selvstendighetstrang og kulturell selvbevissthet i årene fram mot 1905. Boka skapte også en fornyet interesse for vikingtidens historie og kunst.

Det var særlig to billedkunstnere som på hver sin måte kom til å prege verket. Gerhard Munthe valgte papir, skrifttyper, utformet border, vignetter og initialer. Erik Werenskiold tegnet en rekke illustrasjoner til Snorres tekst. Ikke minst berømt er tegningene til Olav Tryggvasons saga. På siste side ser vi seierherrenes vikingskip på vei hjem etter slaget ved Svolder, der den norske kongen tapte og døde som en helt.

På motsatt side har Gerhard Munthe tegnet vignetten til Olav den Helliges saga. Helgenkongen konfronterer her de hedenske gudebildene. Begge tegnet de med enkle og tydelige streker. Det passet godt til Snorres knappe og poengterte språk. De var opptatt av å skape en nasjonal stil med røtter i norsk folke- og middelalderkunst. Inspirasjon kom også fra tidens arkeologiske oppdagelser, ikke minst utgravningen av vikingskipene.

Print ut denne siden