Kampen for tilværelsen

3_3

Du skal male slik at du griper, rører, forarger eller gleder den store hop nettopp ved det samme som har grepet, rørt, forarget eller gledet deg selv.
Chr. Krohg, Fra ”Det ene fornødne i kunsten”, 1888

En kald vintermorgen i 1888 stilte Christian Krohg opp staffeliet sitt på hjørnet av Carl Johans gate og Skippergata. Der ønsket han å male utdelingen av brød til de fattige fra et bakeri i hovedstaden. Gaten var ganske mennesketom, bortsett fra politimannen som spankulerte midt i veien, uberørt av de fattiges kamp for det daglige brød i forgrunnen.

Kunstneren har lagt vekt på å få fram kontrastene i motivet, i lys, farger, påkledning og bevegelse. Folkemengden presser på mot venstre, slik at maten som de kjemper om bare så vidt kommer med i bildet. Legg også merke til velgjørenhetens anonyme hånd som holder brødet. Vi er vitne til alles kamp mot alle, hvor den sterkestes rett råder. Bakerst i køen står barna med sine bulkete metallspann. Er det noe igjen til dem?

I 1880-årene var flere bydeler i Kristiania preget av over-befolkning, arbeidsløshet og sykdom. Bortimot 7 % av byens innbyggere var definert som fattige, dobbelt så mange som på landsbygda. Selv om mange fikk økonomisk hjelp fra fattig-vesenet, var det fortsatt behov for utdeling av mat i privat og offentlig regi. Det er dette maleren og samfunnskritikeren Christian Krohg har tatt som konkret utgangspunkt for maleriet ”Kampen for tilværelsen”.

Print ut denne siden