Kristus og ekteskapsbrytersken

3_6

Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.
Joh. 8, 1-11

Midt i folkemengden står Jesus, hovedpersonen i et bibelsk drama på liv og død. Uten hans modige inngripen og tankevekkende spørsmål til de aggressive jødiske skriftlærde, ville kvinnen til høyre i bildet bli steinet. På denne tiden kunne kvinners ekteskapsbrudd bli straffet med døden. Jesus holder trøstende den slappe armen til den ulykkelige kvinnen og peker med en velsignende hånd mot henne. Over Jesu hode står hans bitende kommentar skrevet på tysk, en henvisning til høydepunktet i fortellingen slik evangelisten Johannes har fortalt den.

Gruppen med jødiske prester til venstre i bildet, representerer en moralsk fordømmende holdning. De er ikke karakterisert som individer, men mer som usympatiske mennesketyper. Særlig personen nærmest oss, er ondskapsfullt karikert. Jesus derimot, er skildret som en klok, human og sindig person, som tilsynelatende har situasjonen under kontroll. Til høyre, på Jesu parti, har Cranach plassert portretter av Martin Luther og hans medarbeidere.

Maleren Lucas Cranach var venn av den tyske reformatoren og lutherdommens første store maler. Han var med på å fornye den kristne billedkunsten nord for Alpene, under påvirkning av italiensk renessansemaleri og luthersk teologi. Typisk for hans bilder er tette komposisjoner med dramatisk nerve, langstrakte og uttrykksfulle figurer med vekt på mange detaljer. Fargene er klare og linjeføringen framhevet. Ofte kan maleriene nesten se ut som fargelagte tegninger.

Print ut denne siden