La Sagrada Familia (katedral, Barcelona)

3_7

Denne kirken i Barcelona er ett av de største og merkeligste bygningsprosjekter i nyere tid. Det ble påbegynt på slutten av 1800-tallet og er fortsatt ikke fullført etter arkitektens død i 1926.

Det skyldes ikke bare omfanget og kostnadene, men også den utradisjonelle måten Antoni Gaudi arbeidet på. Han jobbet med bygget som en kjempemessig skulptur, og kom daglig på byggeplassen med nye detaljtegninger etter hvert som arbeidet skred fram. Det har gitt kirken et helt spesielt uttrykk, en merkelig krysning av middelalderkatedral, fjellformasjon og et astronautisk rakettsenter – gammelt og nytt på samme tid. Gaudi var særlig opptatt av den himmelstrebende høygotikken og den organisk bølgende Art Nouveau-stilen.

De opprinnelige planene for Sagrada Famila, Den Hellige families kirke, var lite nyskapende. Kirken skulle først og fremst være en beskjeden hyllest til Josef og hans familie. Men da den unge arkitekten Antoni Gaudi overtok prosjektet, vokste planene og ambisjonene. Over en tradisjonell kors-formet grunnplan med fem skip og tre fasader, ville han reise en enorm konstruksjon med høye og slanke buer, kuppel, tårn og spir. Det høyeste tårnet til Jesu ære er fortsatt ikke reist. Han tegnet selv alle detaljene, også mye av den kunstneriske utsmykkingen. Om kirken lar seg fullføre etter Gaudis visjonære planer er fortsatt et ubesvart spørsmål.

Print ut denne siden