Magnolia Cross

2_5

Jeg har valgt å gå inn i kroppen, i et fysiologisk terreng. Jeg vil si noe om kroppen, mennesket og naturen – om hvor utsatt alt dette er. Derfor er det viktig å bruke myke former. Samtidig kreves det en strenghet. Dette er maleri. Jeg bruker aldri former fra plansjer og mikroskop direkte. Disse bildene er metaforer. Jeg vil uttrykke noe mennesket kan kjenne seg igjen i.
Dag Erik Leversby i et intervju, mai 1998

Siden gjennombruddet som kunstner tidlig på 1990-tallet, har Dag Erik Leversby arbeidet med malerier og tematikk knyttet til menneskekroppen på mikroplan. Amøbeaktige former synes å flyte rundt i et system av væske og årer, stadig skiftende og pulserende. De store bildene er fascinerende og vakre, men samtidig også litt uhyggelige og ekle? De minner oss om en ukjent indre verden, som vi bare kjenner fra fotografier og plansjer. En verden hvor biologiske krefter utfolder seg uten vår vitende og vilje – skapende, opprettholdende, men også nedbrytende.

Dette maleriet tilhører en serie med bilder hvor rødfargen i ulike sjatteringer dominerer. De biologiske formene brer seg ut over lerretet og minner om årer og levende organismer. Bruken av rødfargen gir ytterligere assosiasjoner til blod og liv, men også til lidelse, ulykker og død. Som vanlig har han brukt akrylfarger på lerret. Først har han laget en komposisjonskisse. Deretter bearbeides det store lerretet med maling mens det ligger på gulvet. Den vannbaserte akryl-fargen tynnes ut med svamp i noen partier, andre påføres i tykkere lag, men med få spor av penselstrøk. Overflaten får dermed et glatt og nesten fotografisk preg. Motivet utfolder seg i flaten, samtidig gir skygger og fargeforskjeller en merkelig, svevende romfølelse.

Alle maleriene til Leversby inngår i en serie med samme tittel: ”Magnolia Cross”. Magnolia er en plante med store, hvite eller rosa blomster som kan minne om vannliljer. Den gir en symbolsk tilknytning til naturens skjønnhet og renhet, men også til kort blomstring og forgjengelighet. Korset i tittelen står for geometri, orden og fornuft. Gjennom dette tittelvalget ønsker kunstneren å forene ulike og kanskje motstridende aspekter i sine malerier. De rommer både følelser og tanker, virkelighet og fantasi, planmessig komposisjon og maleriske tilfeldigheter.

Print ut denne siden