Norway, Sunshine and health and snow in abundance

2_3

I 1920- og 30-årene ble norsk vinterturisme for alvor internasjonal. Særlig ble skisport i utlandet forbundet med fritid, helse, spenning og naturopplevelser. En stor rolle spilte den nye og effektive markedsføringen i bildemediene. Dette førte til en vitalisering og modernisering av den norske vintersportsplakaten. Et vanlig motiv er skiløperens vågale erobring av vinterfjellet – et typisk uttrykk for tidens kroppsdyrkelse og vitalisme. Samtidig kan motivet kanskje si oss noe om skisportens betydning som karakterdannende øvelse og nasjonalt rituale i Norge?

Trygve M. Davidsen var en av de førende reklametegnere i mellomkrigstidens Norge. Han produserte plakater, postkort og illustrasjoner i ukeblader og bøker. Med han dukker en ny type designer opp: Den profesjonelle reklametegner med eget firma og med sterk kommersiell, yrkesmessig og kunstnerisk bevissthet. Som en av de første i bransjen benytter han elementer fra internasjonal modernisme, slik vi særlig kjenner den fra Art Deco-stilen. Vekten legges ofte på skildringen av fart og bevegelse, på geometriske forenklinger og strømlinje-formete figurer. Typografien er elegant og funksjonell, med bruk av få, men dekorative farger.

Hans turistplakat fra 1925, med teksten ”NORWAY. SUNSHINE AND HEALTH AND SNOW IN ABUNDANCE”, viser den nye, internasjonale orienteringen – både i markedsføringen og i stilen. Plakaten er visuelt slående og samtidig enkel i uttrykket. Den heroisk nakne og rødbrune mannsskikkelsen med ski strekker armene uttrykksfullt mot det åpne vinterlandskapet og den bleke solskiven i ekstatisk naturtilbedelse. Ikke minst vellykket er integrasjonen mellom bilde og skrift. Figurens Y-form gjentar elegant bokstavene over. Også fargemessig er den gjennomført, med bruk av periodens foretrukne sammen-stilling av hvit, gul, brun og grått.

Print ut denne siden