The Persistence of Memory

5_6

Mine bilder er som håndmalte fotografier av drømmer
S. Dalí

Dette er et merkelig landskap, virkelig og uvirkelig på samme tid. Kunstneren har plassert noen underlige objekter i et nakent kystlandskap i aftenbelysning; et dødt tre, noen bløte klokker og en snegleaktig figur. Tittelen på bildet er heller ikke lett forståelig: «Hukommelsens utholdenhet».

Salvador Dalí forteller i sin selvbiografi hvordan bildet ble til. Etter en bedre middag med bløt camembertost til dessert, fikk han ideen som gjorde det mulig å avslutte arbeidet med et litt kjedelig landskapsmaleri med motiv fra Catalonia. Han føyde til noen underlige, bløte klokker i forgrunnen.

Dette satte i gang en kreativ prosess hvor nye bildelementer kom til. Klokkene viser ulik tid, de er omgitt av insekter, og figuren i midten ligner kunstneren selv med lukkete øyne. Er det ødeleggelsene etter en atomkrig han vil skildre, eller er vi midt i en urovekkende drøm hvor fantasi og virkelighet flyter sammen?

Dalí var en av forgrunnskikkelsene i surrealismen, en kunstretning som oppsto i Frankrike på 1920-tallet og som spredte seg raskt til mange land i Europa. Nå ønsket kunstnerne å utnytte erfaringene fra den moderne psykologien. De hentet fram og brukte kunstnerisk det ubevisste, irrasjonelle, symbolske og seksuelle i våre fantasier og drømmer.

Print ut denne siden