Truisms

3_11

Holzers «Truisms» har blitt utstilt på vegger, lystavler og reklameskilt både i museer og i det offentlige miljø. Mange har sett dem, lest dem, ledd av dem og blitt provosert av dem. Og det er nettopp kunstnerens mål.
MOMAs nettsted, 2009

Mange billedkunstnere lager illustrasjoner til egne og andres tekster. I dagens såkalte konseptkunst er det også noen som lager kunstverk som bare består av tekst uten bilder. Her gir teksten og den sammenhengen som den inngår i, både innholdet og det kunstneriske uttrykket. Slike tekster vises like gjerne i offentlige miljøer som i kunstgallerier og museer.

Jenny Holzer ble kjent gjennom sitt prosjekt Truisms på slutten av 1970-tallet. Her valgte hun bortimot 300 korte setninger, såkalte «One-liners», alle skrevet med store bokstaver og ordnet alfabetisk under hverandre i rekker. De er ofte velformulerte og poengterte utsagn som uttrykker allmenne sannheter, erfaringer, leveregler eller betraktninger. Noen har hun formulert selv, andre er lån fra litterære kilder, aforismer og ordspråk.

Like viktig som tekstene er stedene hvor de vises, som på plakater, lystavler, T-skjorter, benker, biler og husfasader. De er gjerne kritiske, humoristiske eller ironiske kommentarer til den virksomheten som foregår på stedet. Hun har også lagt ut Truisms på internett, som et interaktivt kunstverk. Her kan enhver gå inn for å lese og endre hennes tekster, men også legge til egne.

Print ut denne siden