Tyske utvandrere på kirkegården

2_1

Hils land og grend for siste gang.
Huset der, som livet ga,
fjellet, marken, elven lang,
kirken og de kjæres grav.
En håndfull jord for hver især.
I hjertet ligger minnets pant!
Vi søker over havet der
Et nytt, et fritt, ja fedreland!

Grüsst Land und Dorf zum letzten Mal.
Das Haus, das euch das Leben gab,
den Berg, das Feld, den Fluss im Thal,
im Kirchhof jedes liebe Grab.
Noch eine Handvoll Erde her.
Im Herzen der Erinn’rung Pfand!
Wir suchen über’m grossen Meer
ein neues freies Vaterland!
Fra et dikt av Müller von Königswinter (1816-73)

Den største folkeforflytningen i moderne tid foregikk mellom Europa og Amerika på 1800-tallet. I løpet av 75 år utvandret ikke mindre enn 50 millioner europeere til ”Guds eget land”. Så mange som 1/3 var tyskere. Årsakene var flere: Krig, revolusjon, fattigdom og overbefolkning. Maleriet Tyske utvandrere på kirkegården er etter tidens krav et moderne bilde med en aktuell tematikk: De fattiges bøndenes utvandring til Amerika. Det er også typisk for det tyske folkelivsmaleriet i Düsseldorf midt på 1800-tallet.

Den alvorstunge faren med de triste barna står ved familiegraven for siste gang. På en tine leses reisemålene: ”London, Neujark (New York)». Men reisen var lang og slitsom. I 1840-årene kunne sjøreisen ta opptil 100 døgn. Særlig var det mange tyskere som slo seg ned i New York.

Med stor sikkerhet gjennomførte Hübner sin komposisjon. De skyggefulle og belyste deler av maleriet overensstemmer med stemningen til personene i bildet. Det var nok tungt å ta farvel med gamlelandet. De fleste visste at de aldri ville komme tilbake. En av årsakene til utvandringen, et samfunnssystem med markante klassemotsetninger, antydes i bakgrunnen. Til venstre borgen og de elegante jegerne til hest, til høyre de fattige bøndene på vei med en overlesset kjerre.

Print ut denne siden