Vårflom

2_12

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,-
i den blir somren til!
Bjørnstjerne Bjørnson, fra Guldkorn, 1888

Motivet er vårløsningen i et fargefattig landskap rundt en vannkulp. Gjenskinnet av det rosa ettermiddagslyset skaper merkelige og trolske former i vannet. Det som gir bildet særpreg er den høye horisontlinjen og mangel på himmel. Det tvinger blikket ned i kulpen. Kunstneren skaper dermed en spenning mellom en nesten fotografisk realisme og abstrakte flatemønstre.

Motivet er typisk for Fjæstads malerier fra skogsområdene rundt Arvika i Värmland der han bodde. Mot slutten av 1800-tallet spesialiserte han seg på svenske, vinter- og vårmotiver, med stor suksess. I dette bildet smelter det realistiske friluftsmaleriet sammen med jugendstilens vekt på svungne ornamenter og forkjærlighet for bruk av gylne, rosa, grå og brune farger.

Print ut denne siden