Veskerot

6_15

Inger Johanne Nygren avbilder en privat gjenstandsverden vi kjenner så godt at vi knapt legger merke til den – ofte med vekt på å vise slitte, brukte og verdiløse ting.
Fra katalogen ”Stilleben”, 2003

Vi ser en rekke velbrukte gjenstander som er lagt utover en sterkt belyst, hvit flate: skriveredskaper, brev, rester av innpakningspapir, binders, nøkkel, tannpirker, tyggegummi, fyrstikker, hårstrikk og en billett. Siden kunstneren har kalt bildet Veskerot er vel motivet det mer eller mindre tilfeldige innholdet i hennes egen veske?

Inger Johanne Nygren har gjennom flere år malt slike enkle stilleben av ”døde” gjenstander fra eget hverdagsliv. Hun legger tingene ut på bordet og maler dem i akvarellteknikk slik de faktisk ser ut og i naturlig størrelse. Både farge, form og skyggelegning gjør dem svært virkelighetsnære. Sett på avstand klarer hun nesten å lure oss til å tro at tingene virkelig er til stede og klebet opp på papiret. Men øyet blir lurt. Alt er omhyggelig malt med tynn akvarellpensel.

Som regel er det de gjenstandene vi er stolte av å eie som avbildes, og ikke tilfeldig rusk og rask som her. Slik var det også i tidligere tider da folk fikk malt sitt jordiske gods i såkalte stilleben for å imponere besøkende, som vakre kunstgjenstander, flotte blomsteroppsatser og kostbart tøy. Men de private tingene hentet ut av en slitt dameveske, forteller kanskje mer om hvem vi egentlig er, hva vi bruker tiden til, hva vi er interessert i og hva vi tar vare på.