Wandjina-vesen

2_8

Art is a central part of the life of Australian aborigines and takes many forms: Ancient engravings and rock art, designs in sand or on the body, exquisite fibre craft and wooden sculptures, bark paintings and more recently an explosion of brilliant contemporary painting. For many artists today their work remains inspired by the traditional marks and symbols.
Fra nettstedet til Aboriginal Art online

Engelskmennenes kolonisering av Australia fra slutten av 1700-tallet medførte en alvorlig trussel mot urbefolkningens liv og kultur. Denne jeger- og samler-kulturen var basert på et omstreifende liv over store landområder, enkel teknologi og et livssyn nært knyttet til den uberørte naturen, uten fastlagte eiendomsrettigheter. Møtet med den vestlige kulturen måtte derfor føre til konflikter, fattigdom, arbeidsløshet og nye sykdommer – slik vi også kjenner kolonialismens følger fra Afrika og USA. Først i februar 2008 fikk landets urbefolkning, de ca 450 000 aboriginere, en offisiell unnskyldning fra landets statsminister for undertrykkelsen gjennom 200 år.

Det området hvor urbefolkningen i dag har fått størst gjennomslagskraft, er på det kunstneriske. I dag arbeider bortimot 7000 aboriginere som billedkunstnere og kunsthåndverkere knyttet til egne, australske kunstsentra. Noen får gode priser for sine verk og er innkjøpt til kunstmuseer over hele verden. De fleste arbeider i forlengelse av eldre tradisjoner, med vekt på lokale materialer og uttrykksformer. Motivene er gjerne hentet fra gamle fortellinger om urtiden, kalt ”Drømmetiden”. Den rommer en mytisk tidsdimensjon hvor fortid og nåtid møtes, og som blir nærværende og levende for aboriginere gjennom bestemte ritualer, bilder og symboler.

Et typisk verk er maleriet til Mingelmanganu fra 1980, som forestiller et mytisk urtidsvesen kalt Wandjina. Dette menneskelignende vesenet besøkte områdene i nord for å skape livsviktige naturfenomener og stammeritualer. Figuren er framstilt som en kultisk danser, med stor hodebekledning og kroppsbemaling. Uttrykksformen er tradisjonell, enkel og kraftfull. Det er brukt en flatepreget, dekorativ stil med bruk av få og rene jordfarger: Svart, brun, hvit og oker.

Print ut denne siden