Nasjonalmuseet søker koordinator utstillinger på turne

Museer, gallerier og Den kulturelle skolesekken i hele landet samarbeider med Nasjonalmuseet om utstillinger på turne. Foto: Bård Grape

Museer, gallerier og Den kulturelle skolesekken i hele landet samarbeider med Nasjonalmuseet om utstillinger på turne. Foto: Bård Grape

Enda en viktig stilling ledig! Koordinator for utstillinger på turne.

Nasjonalmuseet er et museum for hele landet og produserer utstillinger for turne til museer, gallerier og skoler (gjennom Den kulturelle skolesekken) til hele landet!

Til stillingen ønsker vi søkere som bidrar til at Nasjonalmuseet bedre speiler samfunnets mangfold, og som styrker flerstemmigheten i det viktige samfunnsoppdraget Nasjonalmuseet har.

Finn mer info om stillingen her.