Om Nasjonalmuseets DKS produksjoner for skoleåret 2020-2021.

God jul til alle kolleger i DKS-nettverket!

God jul til alle kolleger i DKS-nettverket!

Takk for alle forespørsler og henvendelser som har kommet inn!

Vi har tidligere informert om at tilbakemelding for reservasjoner for neste skoleår vil komme i løpet av desember 2019, basert på at frist for booking av våre produksjoner var satt til 1. desember. I år har vi fått henvendelser fra flere fylker som behøver mer tid før turnéperiode kan detaljeres, og for noen også hvilke spesifikke produksjoner som ønskes. Siden den nye innmeldingsportalen kom med en ny generell frist for alle utøvere, har vi stor forståelse at mange trenger mer tid, og vi vil gjerne vise fleksibilitet. Vi har sagt ja til at detaljene kan komme på plass når disse er klare og vi skal etterstrebe å tilrettelegge deretter.

For å forsøke å imøtekomme alles ønsker og samtidig unngå kollisjon i turnédatoer, håper vi så mange som mulig klarer å sende ønsket turnéperiode(r) innen fredag 17. januar 2020. Alle vil få tilbakemelding på deres bestilling så raskt som mulig etter dette og senest innen utgangen av uke 4. For fylker som trenger mer tid utover 17. januar vil vi da foreslå hvilke perioder som fortsatt er ledige. Foreløpig ser det ut som en kabal som skal gå greit opp, så forhåpentligvis ordner det seg for alle parter.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart eller dere har andre spørsmål.

 

Med dette ønsker vi samtidig dere alle en God Jul!

Vennlig hilsen Nasjonalmuseet

Lise Sæter (lise.saeter@nasjonalmuseet.no)

Per Odd Bakke (per.odd.bakke@nasjonalmuseet.no)