Om ressursbanken

Nasjonal ressursbank DKS: Visuell kunst…

er et resultat av gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidsfylker og en felles synliggjøring av prosjekter innen visuell kunst til Den kulturelle skolesekken.

Oversikten tydeliggjør Nasjonalmuseets oppdrag, og skal bidra til at museet fyller sin rolle som nasjonal aktør.

Ressursbanken har et faglig fokus. Det skal være prosjektenes kunstfaglige og formidlingsfaglige kvaliteter som gjøres synlige gjennom denne plattformen. Her kan fylkene få oversikt over og bestille DKS-produksjoner både fra Nasjonalmuseet og fra andre fylker. Målet er  å gi en nasjonal oversikt,  og stimulere til økt bruk av gode produksjoner på tvers av fylkene.

Oversikt og kvalitetssikring

Dette vil skape oversikt, gi gode arkiver og virke inspirerende. En nasjonal kommunikasjonsplattform som gir gode planleggingsmuligheter, øker kvaliteten og styrker samhandling mellom fylker og med Nasjonalmuseet.

Dokumenterer bredden

Suksesskriterium er også at fylker som har egne produsjoner synliggjøre dem her! En velfylt bank med mange kontoer og mye utlånsvirksomhet vil være en riktig og viktig dokumentasjon av ett av Norges viktigste kunstprosjekter, synlig både for våre oppdragsgivere og for et allment publikum.

Nasjonalmuseet vil drifte og utvikle denne siden sammen med fylkene,  og tar med glede imot henvendelser for å gjøre Ressursbanken enda bedre.

I forbindelse med at Kulturtanken nå utvikler den nye Portalen for alle ledd i DKS, vil funksjonene i Nasjonalmuseets Ressursbank etterhvert innlemmes i Portalen. I en overlappingsperiode på ca ett år vil likevel Ressursbanken fungere som normalt.

Med vennlig hilsen

Nasjonalmuseet