2 arbeider fra MMS-TV

Sosiologi og sosialatropologi

Kompetansemål:

Kulturforskjeller 

 • Analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Mikkelai Downing ved Persbråten vgs, uke 12, 2011.

 1. Hva ser du?
  Beskriv hvilke assosiasjoner du får av bildene.
 2. Dagens samfunn er preget av en ide om at alt skal gå raskere og mer effektivt. Tenk over eksempler på dette, og hvorvidt du også kan finne fenomener/prosesser hvor dette ikke er et krav. Hva tror du dette gjør med oss som mennesker, og med samfunnet vårt generelt?
 3. Nye teknologiske anskaffelser gjør oss tilgjengelige nærmest hele tiden, samtidig som vi legger informasjon, bilder og videoer ut på nettet i et stadig økende omfang. Hvilke etiske spørsmål mener du den nye virkeligheten stiller oss overfor?
 4. Det som først er lagt ut eller publisert på nettet, kan vanskelig bli fjernet igjen.
  Hva bør vi tenke over før vi legger ut informasjon, bilder og videoer?
 5. På hvilke måter påvirkes innhold og redigering av informasjon av dagens tempo og ønsket om øyeblikkelig tilgjengelighet?
 6. Tror du den moderne teknologi vil ha innvirkning på vår evne til ettertanke, kontemplasjon og planlegging lenger frem i tid?
 7. Kan man være tilstede i det man gjør hvis man skal være hundre steder på en gang?
Print ut denne siden