Aage (fra serien Be yourself tonight)

Historie og filosofi 2

Kompetansemål

Eksistens og mening 

 • Gi eksempler på problemstillinger og temaer som har vært gjenstand for menneskenes eksistensielle og religiøse undring og refleksjon i moderne tid, og gjennom samtale uttrykke kjennetegn ved filosofisk refleksjon
 • Vurdere hva som former historisk identitet hos individer og grupper, og gi eksempler på hvordan ulike fellesskap har formet, forsterket og formidlet historisk identitet

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Hilde Anker-Rasch ved Persbråten vgs i uke 15, 2010

 1. Se nøye på de to fotografiene og beskriv hva du ser.
  Forsøk å si noe om komposisjon og fargebruk.
 2. Hva er likt og hva er forskjellig i de to fotografiene?
 3. Det første fotografi er fra 1987, det neste fra 2002.
  På hvilken måte er bildene tidstypiske?
 4. Hvordan tolker du stemningen i fotografiene?
  Hvilke virkemidler har kunstneren brukt for å få fram stemningen?
 5. Hvilket budskap tror du kunstneren ønsker å uttrykke?
 6. Dette prosjektet handler om det å komme hjem til noe som synes å være som det alltid har vært. Men samtidig viser det seg at ting har endret seg, siden du har forandret deg.
  – Dag Nordbrenden om serien ”Be Yourself Tonight”Er det samsvar mellom fotografiene og kunstnerens egen uttalelse?
 7. Tror du at et menneske er den samme gjennom hele livet?
  Er det en kjerne i et menneskes identitet?
 8. Eksistensialistene i forrige århundre la store føringer på hvordan man skulle skape sin egen identitet og liv.
  Kan du knytte noen av deres tanker opp mot hva du ser på de to fotografiene?

Til læreren

Elevene leser teksten fra Nasjonalmuseet på forhånd.
Elevene jobber parvis og avslutter med en klassediskusjon om de siste to spørsmålene. Ca. 45 minutter.

Print ut denne siden