Albertine i politilegens venteværelse

Oppgavene er utarbeidet av John-Inge Skaardal ved Persbråten vgs, uke 49, 2008

Kompetansemål:

Norsk Vg1

Sammensatte tekster

 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde

Norsk Vg3

Sammensatte tekster

 • sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet

Språk og kultur

 • gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag

Til læreren:

Opplegget kan egne seg både for Norskundervisningen på Vg1 og Vg3.

Lærere må kanskje være forberedt på å forklare for elevene hva ”den forferdelige stolen” er.

Arbeidet med bildet kan kombineres med å lese et utdrag fra boken ”Albertine” av Christian Krohg.


Oppgaver

Norsk (Vg1 og Vg3)

Gå sammen i grupper og diskuter:

 1. Se nøye på bildet og beskriv først hva du ser. Beskriv de forskjellige kvinnene.
 2. Hvordan tolker du stemningen i bildet?
  Hva tror du maleren forsøker å få frem, og hvilke grep har han benyttet seg av for å få det til?
 3. Hvem på bildet tror du Albertine er?
 4. Skriftlig oppgave:
  Tenk deg at du er Albertine, og skriv dagbok om dine opplevelser fra besøket hos politilegen.
  Hva tror du Albertine tenker i det hun skal gå inn til politilegen?
  Hvordan har hun det?

Norsk (Vg3)

 1. Synes du bildet er realistisk eller virker det hele fiktivt?
  Begrunn svaret skriftlig.
 2. Les teksten fra Nasjonalmuseet og gjerne også utdrag fra boka ”Albertine”.
 3. Diskuter i grupper:

  I teksten fra boken ”Albertine” kommer det fram at når Albertine kommer inn til politilegen
  får hun se den forferdelige stolen, – stolen som har vært hennes evige skrekk og angst.
  Hva slags stol er det Albertine får se inne hos politilegen?
  Kan du tenke deg grunner til at denne fryktelige stolen ikke er kommet med på maleriet?

 4. I hvilken grad vil du si at bildet kan brukes som kilder til å forstå samtiden (dvs Norge på slutten av 1800-tallet)?
  Kan dette bildet belyse en faktisk hendelse?
 5. Hvorfor var det så provoserende at Christian Krohg malte bildet så stort – over 2 meter høyt og 3 meter bredt?
 6. Christian Krohg ønsket å vekke en debatt om prostitusjonen i Norge med utgivelsen av boken og bildet om Albertine.
  Hvordan endte denne debatten?
 7. Sammenlign prostitusjonsdebatten i Norge på Albertines tid med dagens prostitusjonsdebatt om kriminalisering av kjøp og salg av sex.
Print ut denne siden