Ambassadørene

Norsk Vg2, Historie og filosofi 1 og 2, Historie Vg2

Kompetansemål: Norsk Vg2

Språk og kultur

 • forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene

Sammensatte tekster 

 • vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier

Kompetansemål: Historie og filosofi 1

Renessanse og forklaring

 • drøfte sammenhenger mellom den økonomiske utviklingen og utviklingen av kunst, vitenskap og filosofi i renessansen
 • gjøre rede for samfunnsforståelsen i renessansen og diskutere hvilke faktorer som påvirket sentrale tenkeres oppfatning om stat og samfunn

 Kompetansemål: Historie og filosofi 2

Felleskap, produksjon og forbruk

 • diskutere sammenhenger mellom økonomisk utvikling, ideologier og filosofi og utviklingen av teknologi, arkitektur og formgivning

Kompetansemål: Historie Vg2

Samfunn og mennesker i tid 

 • gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Kjetil Havnevik og Robin Sangar ved Persbråten vgs, uke 5, 2011.

 1. Hva er ditt umiddelbare inntrykk av kunstverket Ambassadørene?
  Beskriv hva du ser.
 2. Studér detaljene i bildet nøye.
  Hva forteller alle tingene om de to avbildete ambassadørene?
 3. Ambassadørene kan plasseres i renessansen.
  Hva kjennetegner denne epoken?
  På hvilken måte kan du gjenfinne renessansens kjennetegn i dette maleriet?
 4. Holbein slo seg ned i London og fikk særlig oppdrag fra tyske handelsfolk i byen, foruten britiske og andre europeiske kunder.
  Hva forteller dette om økonomi, handel og samfunnsutvikling i Europa på denne tiden? Stikkord: Kulturmøter.
 5. I nedre bildekant ser du en gjenstand eller et fenomen.
  Finn ut hva det er, og tolk deretter hvilken betydning det kan ha i dette kunstverket.

Til læreren

Det anbefales at elevene leser teksten fra Nasjonalmuseet før de løser oppgavene.
Norsk: Oppgavene passer særlig i forbindelse med gjennomgang av litteraturen på 1500-tallet og en drøftelse av renessanse og humanisme
Historie og filosofi: Spørsmålene bør kunne integreres i diskusjon omkring renessansen, humanisme og vitenskapsteori
Historie: Spørsmålene passer ved gjennomgang av den aktuelle epoken

Print ut denne siden