Baldisholteppet

Oppgavene kan også benyttes i faget Historie Vg2.

Oppgavene er utarbeidet av Hilderid Fossnes ved Persbråten vgs, uke 43, 2008.

Kompetansemål:

Norsk Vg2

Skriftlige tekster

 • lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen og fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold
 • skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk, med utgangspunkt i litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie
 • analysere tekster i ulike sjangrer for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdiene de representerer

Språk og kultur

 • gjøre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til øvrig europeisk kulturhistorie
 • forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene

Til læreren:

Læreren velger hvor mange oppgaver klassen skal arbeide med.
Oppgave 4, 5 og 6 kan passe for både norsk og historie på Vg2.
Oppgave 7 er naturlig å velge dersom folkevisen ”Bendik og Årolilja” skal settes opp på leselista i norsk.

 


Oppgaver

 1. Studer Baldisholteppet nøye. Se på detaljene og noter noen stikkord.
  Gi til slutt en beskrivelse av gobelinteppets motiver og farger.
 2. Les Nasjonalmuseets tekst om Baldisholteppet og finn også flere opplysninger på Internett.
  Hvilke tanker gjør du deg?
 3. Bayeux-teppet fra Normandie er et av de mest berømte veggtepper fra middelalderen.
  Finn ut noe om dette på Internett og skriv en liten tekst der du sammenlikner det broderte Bayeux-teppet med det vevde
  Baldisholteppet. (Du kan blant annet si noe om historikken, materialene, fargene og motivene.)
 4. Baldisholteppets vevere har brukt farget ull.
  Søk på «Levende middelalder» på Internett eller gå inn på nettstedet www.kongshirden1308.no/artikler/kompendie_kh1308.pdf og finn side 17 og 18 (sist sjekket juni 2011)
  Hvordan kan Baldisholteppets farger ha vært laget? Gi en beskrivelse.
 5. Finn ut noe om hverdagslivet i middelalderen.
  Hva i Baldisholteppets to fragmenter gjenspeiler noe fra 11- og 1200-tallets tilværelse?
 6. Baldisholteppets figurer er stiliserte. Rytteren i mai-fragmentet er sterkt forenklet og ligner nesten en
  ridder fra en av nåtidens tegneserier. Skriv en liten fortelling om en dag i en ridders liv.
  (Vær kildekritisk dersom du bruker Internett under research-arbeidet.)
 7. Ridderlivet er også beskrevet i folkevisen “Bendik og Årolilja”.
  Søk på Internett på “Bendik og Årolilja” eller gå inn på dette nettstedet (sist sjekket juni 2011) og les gjennom riddervisen.

  1. Jobb sammen to og to og lag korte sammendrag til handlingen i de forskjellige delene.
  2. Forbered en skriftlig presentasjon av hovedinnholdet i riddervisen og gi til slutt en personkarakteristikk av Bendik. Hva slags “helt” er han? Bruk mai-fragmentet fra Baldisholteppet som inspirasjon.
  3. (Benytt deg av sammendragene du skrev til oppgave a) når du skal gjengi hovedinnholdet, men husk å korte ytterligere!)
  4. April-fragmentet fra Baldisholteppet framstiller en mann ved en akantusranke med fugler. Hvilken strofe fra “Bendik og Årolilja” kunne hatt aprilfragmentet som illustrasjon? Begrunn svaret.
  5. Når det gjelder de norske folkevisene, har mange av dem forbilder i de franske middelalderballadene.
  6. Bruk Internett og gjør rede for hva slags påvirkning riddervisen “Bendik og Årolilja” har fått utenfra.
 8. Baldisholteppet har også hatt tydelige forbilder.
  På hvilken måte kan man si at det (Baldisholteppet) har fellestrekk med den romanske stilen fra 1100- og 1200-tallets Europa?
Print ut denne siden