Boksekamp

Idrett og samfunn Vg2, Vg3

Kompetansemål

 • Gjøre rede for norsk idrettshistorie.
 • Drøfte hvilken mening og verdi idretter uttrykker i ulike sammenhenger for den enkelte og samfunnet.
 • Gjøre rede for hvordan idrett er en del av ulike kulturer i Norge.
 • Diskutere forholdet mellom idrett og massemedier og reflektere over formidling av idrett i media.
 • Gjøre rede for grunnleggende prinsipper knyttet til idrettens verdigrunnlag.

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Beate Jakobsen Hadler og Bente Drivdal ved Persbråten vgs i uke 5, 2010

 1. Se nøye på bildet og beskriv hva du ser.
  Forsøk å si noe om de to bokserne, komposisjon og fargebruk.
 2. Hvordan tolker du stemningen i bildet?
 3. Maleriet er laget i 1910. På hvilken måte kommer det frem i maleriet?
 4. Hvilket budskap tror du kunstneren ønsker å uttrykke?

Les teksten fra Nasjonalmuseet.
Finn informasjon om norsk boksehistorie. Bruk Internett og andre medier.

 1. Gjør rede for boksingens historie frem til i dag. Hvilken utvikling kan man se?
 2. På hvilken måte kan man si at boksingen har bidratt til at idrett har fått fotfeste i nye samfunnsmiljøer?
 3. Hvilke verdier finner man innenfor boksesporten?
  Hvilke samfunnsverdier kan bli utfordret innenfor kampsporter som boksing?
 4. Hvorfor er proffboksing forbudt i Norge?
  Er du enig i dette forbudet?
  Husk å argumentere.
 5. Drøft boksing i et helseperspektiv og i et kjønnsrolleperspektiv.
 6. Hvordan kan massemedienes fokus på sporten være med på å forme boksekulturen i positiv eller negativ retning?
 7. Finn flere bilder fra media fra boksekamper. Hvilket syn på boksing gir bildene?
  Sammenlign maleriet med bildene. Hvilke forskjeller og likheter finner dere?

Til læreren:

De første spørsmålene er generelle og kan brukes i flere fag.
De siste spørsmålene er beregnet på faget Idrett og samfunn.
Spørsmålene 1-4 løses individuelt. Hver elev skriver svarene på PC (maks 15 min).
Deretter går elevene sammen i grupper på 3-4 elever og diskuterer svarene (maks 30 min). Muntlig fremføring gruppevis.

 

Print ut denne siden