Brudeferden i Hardanger

Oppgavene er utarbeidet av Gunnar Moen ved Persbråten vgs, uke 23, 2011.

Kompetansemål:

Norsk Vg2

Sammensatte tekster

 • vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier

Språk og kultur

 • forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene

Norsk Vg3

Sammensatte tekster

 • skrive fagtekster …

Språk og kultur

 • drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag

Oppgaver

 1. Beskriv først bildet så objektivt du kan.
  Hvilke hovedelementer inneholder det?
  Beskriv også detaljene, særlig menneskene i båten.
 2. Beskriv deretter de tankene og følelsene bildet vekker i deg.
 3. I hvilken kunstepoke ble bildet malt?
  Hvordan passer bildets innhold med denne epokens kunstneriske “program”?
  Kjenner du litteratur fra epoken som inneholder liknende motiver?
 4. Dette maleriet regnes som et “nasjonalt ikon”.
  1. Hva ligger det i dette uttrykket?
  2. Hva kan være grunnene til at bildet er et “nasjonalt ikon”?
  3. Maleriet spilte en viktig rolle ved en forestilling i Kristiania i 1849.
   Finn ut noe om dette evenementet og den betydningen det fikk.
 5. Skriv en tekst (novelle, skisse, monolog, kåseri e. l.) med utgangspunkt i maleriet.
 6. Lag en presentasjon av de to malerne og deres kunst for klassen.
  Få fram hvordan de to kunstnerne delte oppgaven mellom seg, og finn andre eksempler på deres kunst der de malte sammen og/eller hver for seg.
  Bruk Internett.
 7. Finn ut om det finnes flere norske kunstnere fra denne perioden.
  Lag presentasjoner av dem og deres kunst for klassen.
  Dere kan eventuelt finne kunstnere fra Norden og andre europeiske land som var viktige bidragsytere til denne periodens kunst.
  Bruk Internett.
Print ut denne siden