Buddha-statue fra India

Religion og etikk

Kompetansemål

En valgfri religion

 • gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk

Filosofi, etikk og livssynshumanisme

 • gjøre rede for noen hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Mikkelai Downing ved Persbråten vgs, uke 8, 2011.

 1. Beskriv hva du ser på statuen.
 2. Hvilket inntrykk gir statuen, og hvilken stemning tror du den er ment å uttrykke?
 3. Finn ut av den religiøse/filosofiske symbolikken i følgende detaljer:
  Sirkelen rundt statuen, knoppen på hodet, håret, de halvlukkede øynene, punktet i pannen, de lange ørene, sittestillingen, kroppsbygningen, drakten og håndposituren.
 4. Hva betyr sirkelen inne i hånden?
 5. Hva tror du Buddha holder i den andre hånden?
 6. Bruk nettet til å finne andre symboler i Buddhismen.
  Lag en liste med forklaringer.
 7. Diskuter i grupper om det finns en felles grunntone i buddhistisk symbolikk.
 8. Sammenlign buddhistisk symbolikk med symboler som brukes i kristendommen og/eller islam.
  Hvilke likheter/forskjeller finner du?

Til læreren

Oppgavene egner seg til dybdestudium av religiøs symbolikk på bilder, statuer og i arkitektur i buddhismen.
Grunnleggende prinsipper fra buddhistisk filosofi bør gjennomgås av lærer først.
Oppgavene egner seg til samtaler i grupper eller i klassen.

Print ut denne siden