Castraksjon

Oppgavene er utarbeidet av John-Inge Skaardal ved Persbråten vgs, uke 42, 2009

Kompetansemål:

Sosiologi og sosialantropologi

Sosialisering

 • diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik

Til læreren:

Oppgave 1 og 2 forutsetter at elevene ikke har lest teksten fra Nasjonalteateret på forhånd, men at den leses etter at de har jobbet individuelt med oppgave 1 og 2.

Om gruppeoppgavene: La elevene gå sammen i grupper på 4, og svare på gruppeoppgavene (3-7).
To grupper kan trekkes ut til å fremføre sine svar for klassen muntlig.
Diskuter oppgavene videre i klassen etterpå.


Oppgaver

Individuelle oppgaver

 1. Se nøye på bildet og beskriv hva du ser.
  Hvordan tolker du stemningen i bildet?
  Hvilke virkemidler bruker kunstneren for å oppnå denne stemningen?
 2. Hva tror du kunstneren forsøker å formidle med dette bildet?

Gruppeoppgaver

Les teksten fra Nasjonalgalleriet.

 1. Hvordan vil dere kommentere teksten i forhold til bildet nå når dere har lest teksten?
 2. Hvilke tema/situasjoner fra nyere tid (fra 1970-tallet til i dag) får dere assosiasjoner til når dere ser på bildet?
 3. Hva er det i Castraktion som gjør bildet til politisk kunst?
 4. Kan dere finne noen (to til tre) eksempler på annen politisk kunst?
 5. Ser dere noen dagsaktuelle tema som ville egnet seg for denne typen kunst?
  Utdyp svaret.
Print ut denne siden