Catch a Ride

Samfunnsfag

Kompetansemål

Individ og samfunn 

 • Drøfte rettighetene man har som forbruker og diskutere forbrukeren sitt etiske ansvar

Arbeids og næringsliv 

 • Definere begrepet levestandard og livskvalitet, gjøre rede for årsaker til at levestandarden i Norge har økt og diskutere om økningen har ført til bedre livskvalitet

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Mikkelai Downing

 1. Etter andre verdenskrig var det rasjonering på en rekke matvarer og andre forbruksvarer her til lands, så også med bilen.
  1. Når ble det lov for alle å gå til anskaffelse av egen bil i Norge?
  2. Hvor mange biler fantes det på private hender i Norge rett etter 2.verdenskrig?
   Hvor stort er det tallet i dag?
 2. Hvor mange penger bruker staten på veinettet i Norge per år?
  Ta med både utbedringer av eksisterende veier og bygging av nye veier.
 3. Bilen gjør oss mer mobile.
  Hvordan påvirker bilismen samfunnet vårt og det sosiale fellesskapet?
 4. I låten Stakkars Oslo synger Lars Lillo Stenberg:
  ”…så bygger man parkeringshus, og kaller det for Ibsen.”Hva tror du han forsøker å si om samfunnsutviklingen med et slikt utsagn?
 5. Ser du noen sammenheng mellom privatbilismen og folks følelse av personlig frihet?
 6. Hvilke tanker gjør du deg om bilen som statussymbol?
 7. Er det en sammenheng mellom folks bosted og yrke, og deres valg av kjøretøy?
  Gi dine egne stereotypier fritt leide i en karakteristikk på dette området.
 8. Er det endringer å spore i samfunnets syn på bilismen, etter at miljøutfordringene i den senere tid har fått større fokus?

Til læreren

Oppgavene egner seg både til individuell løsning, som essay, og som klassesamtale

Print ut denne siden