Christain Krohg, Kampen for tilværelsen

Oppgavene / verket kan også benyttes i Historie.

Oppgavene er utarbeidet av Gunnar A. Moen ved Persbråten vgs i uke 36, 2009.

Kompetansemål:

Norsk Vg2

Språk og kultur

 • Forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene

Norsk Vg3

Språk og kultur 

 • gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag

Skriftlige tekster

 • skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving på bokmål og nynorsk

Til læreren:

Flere av oppgavene krever bruk av Internett.


Oppgaver

 1. Beskriv først motivet på bildet så objektivt du kan.
  Forklar deretter hvordan bildet er komponert.
  Si noe om bruk av farger, kontraster, perspektiv og eventuelt andre maleriske virkemidler.
  Hva kan Krohg ha villet oppnå med å male motivet slik?
 2. Beskriv de tankene og følelsene bildet vekker i deg.
  Tror du det var slik Krohg ønsket at tilskuerne skulle oppleve maleriet?
 3. Finn ut noe om hvilke motiver Krohg valgte i den naturalistiske epoken i 1880-årene.
  Hvordan samsvarer disse motivene med dem vi finner i epokens litteratur?
  Hva mente Krohg var kunstnerens oppgave?
  Og hva mente han var kunstens rolle i samfunnet?
 4. Motivet er fra Kristiania. Finn ut hvor i byen det er hentet fra.
  Hvordan er dette strøket i dag?
 5. Undersøk om det er bilder av Krohg i lærebøkene dine.
  Se på bredden i Krohgs kunst, og kommenter likheter og ulikheter.
 6. Skriv en tekst (novelle, skisse, monolog e.l.) med utgangspunkt i Krohgs maleri.
 7. Lag en presentasjon av Christian Krohg og hans kunst for klassen.
  Vis spennvidden i hans produksjon, og si noe om hans betydning for norsk malerkunst. (Se også oppgave 3).
 8. Christian Krohg var også en anerkjent forfatter. Romanen Albertine er mest kjent. Læreboka har kanskje utdrag fra romanen, ellers finner du den på biblioteket.
  Hva forteller den oss om sosiale forhold i siste halvdel av 1800-tallet?
  Har den paralleller til motivet Kampen for tilværelsen?
 9. Finn informasjon om og presenter følgende tema for klassen:
  Fattigdom og sosiale forhold i Kristiania og andre større norske byer i 1880-årene.
 10. Hva var realismens program (som litteratur og kunstretning?)
  Hvordan skiller naturalismen seg fra realismen? Hvor oppstod denne litterære retningen ?
  Betegnelsen naturalisme ble også brukt om kunst.
  Hva preger maleriene i denne epoken? (Finn bilder fra denne epoken i lærebøkene.)
 11. Finn ut noe om andre malere fra realismen og naturalismen.
  Lag en presentasjon for klassen av én eller flere.
  Christian Krohg, som studerte i Tyskland (Karlsruhe og Berlin), ble inspirert av franske malere som Jules Bastien-Lepage, Gustave Courbet og Édouard Manet. Han arbeidet sammen med de danske Skagen-malerne, og han ble en sentral skikkelse i Kristianias kunstnerliv. Det er mange malere å velge mellom.
Print ut denne siden