Christian II undertegner dødsdommen over Torben Oxe

Oppgavene er utarbeidet av Hilde Anker-Rasch ved Persbråten vgs, uke 48, 2008

Kompetansemål:

Historie Vg2

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger

Oppgaver

 1. Se nøye på bildet og beskriv først hva du ser.
  Hvordan tolker du stemningen i bildet?
  Hva tror du maleren forsøker å få frem, og hvilke grep har han benyttet seg av for å få det til?
  Hvordan tolker du kongens uttrykk?

Les teksten fra Nasjonalmuseet.

 1. Hva menes med Det gylne snitt?
  I hvilken grad finner du bruk av Det gylne snitt i dette bildet?
  (Bakgrunnstekst fra Wikipedia: Det gylne snitt) (lenke sist sjekket 18.5.2011)
 2. I hvilken grad kan bilder generelt brukes som kilder til historien?
  Kan dette spesielle bildet belyse den faktiske hendelsen?
 3. Hvorfor konkluderer teksten med at kongens avgjørelse førte til hans fall?
 4. Ta for deg Christian II, Dyveke eller Torben Oxe og lag et foredrag.
  Ta utgangspunkt i tiden de levde på og forklar hvordan samfunnsrammene påvirket deres liv.
Print ut denne siden