De siste skudd

Oppgavene kan også brukes i faget Religion og etikkEmne: Politisert kunstOppgavene er utarbeidet av Per Henrik Dagstad ved Persbråten vgs, uke 7, 2009

Kompetansemål:

Norsk Vg1

Historie Vg3

Politikk og menneskerettigheter

Til læreren:

La elevene studere bildet først.

De bør ikke lese Nasjonalmuseets tekst på forhånd.

Etter at oppgavene er løst, kan det være interessant å sammenligne elevenes svar med Nasjonalmuseets tekst.


Oppgaver

Oppgavene utføres skriftlig individuelt, i par eller grupper og diskuteres deretter i plenum.

 1. Beskriv hva du ser på bildet.
 2. Hva tror du bildet handler om?
  Hvilken historie blir fortalt?
 3. Hvilken epoke/periode tror du bildet er fra? Begrunn svaret.
 4. Sammenlign tittelen på bildet med det du ser på bildet.
  Hvorfor tror du bildet heter ”De siste skudd”?
 5. Studer personen i sentrum av bildet som faller og personene som skyter.
  Hvem skyter ham?
  Hva kan være grunner til at han blir skutt?
  Hva symboliserer han?
 6. Studer personene på øya og personene som skyter.
  Hvem representerer personene på øya, og hvorfor blir de skutt på?
 7. Studer paret til venstre i bildet som ser på personene ute på øya.
  Hva tror du de representerer?
  Hvorfor har mannen en katedral/kirke på hodet?
 8. Studer barna som leker i forgrunnen og barna helt til høyre i bildet.
  Hva gjør disse?
  Gi en tolkning av deres aktiviteter sett i forhold til resten av bildet.
 9. Bildet handler om krig og dens konsekvenser.
  Studer bygningene i bakgrunnen og diskuter hvilke konsekvenser kriger kan ha.
 10. Hvilke holdninger har vi til krig i vår tid?
  Diskuter om det finnes gode grunner til å starte en krig.
 11. Er bildet relevant for vår tids konflikter?
  På hvilken måte?