Den store bølgen

Historie og filosofi 2

Kompetansemål

Eksistens og mening

 • Diskutere hendelser, endringer og utfordringer i moderne tid som har aktualisert etiske og eksistensielle spørsmål.

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Mikkelai Downing ved Persbråten vgs, uke 22, 2011.

 1. Beskriv hva du ser på bildet.
  Hvilken stemning finner du i bildet?
  Hvordan er proporsjonene i bildet?
 2. Japan er et høyteknologisk samfunn som produserer mye av sin energi fra kjernekraftverk. Mange av disse er plassert langs kysten for å kunne bruke havvannet til avkjøling av reaktorene. Etter det store jordskjelvet i 2011, med en påfølgende tsunami, har radioaktivitet lekket ut i havet og i atmosfæren. Flere tusen japanere er døde, og deler av befolkningen er evakuert fra sine hjem.Nå reises debatten igjen om hvorvidt det er trygt å benytte kjernekraft.
  Lag en liste med positive og negative punkter.
  Diskuter i klassen.
 3. I bakgrunnen av bildet skimtes Fuji-fjellet, en nasjonal helligdom i Shintoismen, Japans offisielle religion. Dette er en gammel vulkan som også symboliserer voldsomme naturkrefter. Japan har alltid levd med jordskjelv og oversvømmelser, ettersom øyene ligger langs kanten av en av platene i jordskorpen.Hvordan tror du denne usikkerheten påvirker menneskenes tanker om skjebnen og vår plass i naturen?
 4. I Japan har estetikk alltid hatt stor betydning.
  Nevn flere typer kunst som er utviklet i Japan.
  Hva viser denne kunsten om japansk tenkning?
 5. Finn ut mer om Shintoismen. Bruk Internett.
  1. Lag en liten presentasjon av religionen.
  2. Hvilken rolle spiller kunst i Shintoismen?
Print ut denne siden