Den store stasjon

Oppgavene er utarbeidet av Gøran Sætran ved Persbråten vgs, uke 12, 2009

Kompetansemål:

Norsk Vg3

Språk og kultur

 • drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstida via realismen til i dag
 • gjøre greie for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag

Til læreren:

Elevene skal ha kunnskaper om utviklingen av norsk og internasjonal litteratur fra perioden 1900 – 1950,
det vil si litteratur innenfor den modernistiske tradisjonen (i norsk sammenheng tidlig modernisme). Da er det relevant å trekke inn samfunnsforhold og kulturelle forhold som danner bakgrunn for litteraturen fra denne perioden. Alf Rolfsens kunstverk ”Den store stasjon” fra 1932 kan være med på å illustrere samfunnsforhold og kultur i perioden 1900 – 1950 og dermed belyse det moderne prosjektet.

Læreren kan eventuelt velge noen tekster som passer til oppg. 3.


Oppgaver

Oppgave 1 og 2 egner seg til skriftlig ”småskriving” og plenumsdiskusjon, mens oppgave 3 bør være en skriftlig langsvarsoppgave.

  1. Hva er det maleriet framstiller?
   Lag ei liste over motivene i bildet.
  2. Hvordan er bildet malt?
   Prøv å karakterisere framstillingsformen ved å gjøre rede for komposisjon og fargebruk i maleriet, samt si noe om effekten dette gir.
  3. Hvordan vil du karakterisere stemninga i maleriet?
   Hvilke følelser får du ved å betrakte ”Den store stasjon”?
 1. Hva kan maleriet fortelle om tidsperioden 1900 – 1950 i Europa og Norge?
  (stikkord: urbanisering, maskiner, klasse, fremmedgjorte mennesker)
 2. Finn fram og les tekster fra perioden 1900 – 1950 fra tekstsamlinga til/i læreboka di for norsk Vg3. Forfattere som kan leses er for eksempel:
  Rolf Jacobsen, Knut Hamsun, Kristoffer Uppdal, Sigrid Undset, Olav Duun, Johan Falkberget, James Joyce og Franz KafkaOPPGAVE:
  Den realistiske og modernistiske diktninga fra første halvdel av 1900-tallet gjenspeiler store endringer i det nye hundreåret og tar for seg kulturelle, politiske og personlige utfordringer i samtida. Hvilke motiver, endringer og utfordringer kommer til uttrykk i tekstene du har valgt å lese? Sammenlign disse motivene med motivene i ”Den store stasjon”.
Print ut denne siden