Den vitruviske mann

Historie og Filosofi 1 og 2, Matematikk 1T

Oppgavene er utarbeidet av Hilde Anker-Rasch, Øyvind Guldal og Bjarte Gravem ved Persbråten vgs i uke 15, 2011.

Kompetansemål: Historie og Filosofi 1

Renessanse og forklaring 

 • Drøfte sammenhenger mellom den økonomiske utviklingen og utviklingen av kunst, vitenskap og filosofi i renessansen

Kompetansemål: Historie og filosofi 2

Kunnskap og sannhetssøken 

 • Forklare begrepet paradigme og diskutere viktige paradigmeskifter i historien

Matematikk 1T

Geometri

 • Bruke geometri i planet til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer knyttet til lengder, vinkler og areal

Oppgaver

 1. Beskriv hva du ser på bildet.
  Hvilket inntrykk gir bildet?
 2. Hva er det ment å uttrykke?
 3. Nevn tre stikkord som karakteriserer renessansen.
 4. Hvilke sosiale, teknologiske og økonomiske forutsetninger var de viktigste for renessansen?
 5. Hvorfor kan renessansen forklares som et paradigmeskifte innenfor vitenskap, kunst og filosofi?
  Bruk bildet som utgangspunkt for å drøfte dette.
 6. Les teksten fra Nasjonalmuseet om “Den vitruviske mann”.
  Finn noen par av lengder på kroppen (på figuren), som har forholdstall likt det gyldne snitt, som er ca. 1,62.
  (F. eks. forholdstallet mellom a og b = a:b, altså a delt på b)En måte å gjøre dette på er å måle mannens høyde (H) og høyden opp til navlen (Hn). Da er forholdet (forholdstallet) H:Hn.
 7. Leonardo da Vinci har blitt beskrevet som arketypen på et «renessansemenneske».
  Hva menes med dette uttrykket?
 8. Finn ut mer om Leonardo da Vincis liv.
  Hva er det i hans liv og kunst som gjør ham til et «renessansemenneske»?Finn flere eksempler på Leonardo da Vincis kunst.
  Lag en liste eller en PowerPoint presentasjon hvor du viser de mange kunstarter som Leonardo da Vinci er kjent for.
 9. Tegningen “Den vitruviske mann” er blitt et ikon i dag.
  Finn eksempler på hvordan dette ikonet brukes.
  Hvorfor er nettopp dette bildet blitt et ikon?

Til læreren

Oppgavene egner seg til pararbeid eller arbeid alene.

Print ut denne siden