En hyldest til våre vidsynte politikere – kapitalen – planleggere

Oppgavene er utarbeidet av Bjarte Gravem (matematikk) og Torben Hansen (samfunnsfag) ved Persbråten vgs, uke 42, 2008.

Kompetansemål:

Matematikk 1P

 • Kunne tolke og fremstille perspektivtegninger

Samfunnsfag

 • Definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg

Til læreren:

Samfunnsfag: Oppgavene er tenkt som en avrunding av arbeidet med sosialisering og identitetsskaping.


Oppgaver

Matematikk 1P

 1. Beskriv hvor forsvinningspunktet ligger i hvert av de to bildene til Arne Bendik Sjur.
 2. Hvilke av de perspektivformene du har arbeidet med ligger nærmest opp til hvert av de to bildene?
 3. Tenk deg en gate med tre hus av forskjellig høyde på hver side.
  Lag to perspektivtegninger av denne situasjonen, en av hver type som fremkommer i punkt 2.
 4. Beskriv hvor forsvinningspunktet ligger i hvert av de to bildene til Arne Bendik Sjur.

Samfunnsfag

 1. Se på bildet av Arne Bendik Sjur. Hvordan synes du han skildrer det moderne bysamfunnet?
 2. I det yrende bylivet, midt blant alle, er ensomheten størst.
  Drøft hva som menes med denne uttalelsen.
 3. ” […] identiteten er de kvalitetene som individet identifiserer seg med og som han/hun ønsker å bli forbundet med
  […] moderne mennesker skifter mellom ulike identiteter samtidig og etter situasjonen
  [… ] det er en prosess om å bli, heller enn noe som er satt”
  – fra Plausible Prejudice av Marianne Gullestad. Universitetsforlaget, Oslo 2006.Drøft i hvilken grad du mener Gullestad treffer i sin beskrivelse av sosialisering og identitetsskaping i et moderne (by)samfunn.
Print ut denne siden