Essaias Tour (fra serien Seven steps to heaven)

Religion og etikk, Samfunnsfag og Norsk

Kompetansemål

Oppgavene er generelle og kan brukes i flere fag og på alle trinn. Læreren knytter selv oppgavene til aktuelle læremål.

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Tove Magnus ved persbråten vgs, uke 20, 2011.

Beskrivelse og karakteristikk

 1. Beskriv i detalj hva du ser i kunstverket.
 2. Hvordan tolker du løven og lammet?
 3. Hvordan tolker du de små figurene og bussene omkring løven og lammet?
 4. Er det mennesker eller dyr? Hva uttrykker de?
 5. Hvilke assosiasjoner gir kunstverket deg?
 6. Liker du kunstverket? Begrunn ditt svar.
 7. Mener du kunstverket har interesse og er aktuelt i dag?

Tilblivelse og kontekst

Sevens steps to heaven består av fem store bilder som på ulike måter harselerer med religiøse symboler og fortellinger. Baird har i maleriet Essaias Tour latt seg inspirere av Det gamle testamente, profeten Essaias kap.65/25 der det står:

”… ulven og lammet skal beite sammen, og løven skal ete halm som oksen…(…)…ingen skal gjøre noget ondt og ingen ødelegge noget på hele mitt hellige berg”

 1. Skriv en liten tekst hvor du sammenligner denne teksten med ditt inntrykk av maleriet.
 2. Finn andre kunstverk av kunstneren. Bruk Internett.Har kunstneren skapt kunstverk med lignende motiver eller andre motiver?
  Hva er typisk for Vanessa Bairds motiver?

Til læreren

Elevene bør ikke lese Nasjonalmuseets tekst før de ser og tolker bildet.

Print ut denne siden