Fabler og fortellinger

Oppgavene er utarbeidet av Torben Hansen (samfunnsfag) og Silje Ostermann (fransk), i uke 46, 2009

Kompetansemål:

Samfunnsfag

Individ og samfunn

 • definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg

Internasjonale forhold

 • forklare omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering

Fransk I

Språk, kultur og samfunn

 • Beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur

Fransk II

Kommunikasjon

 • Gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner

Språklæring

 • Utnytte ulike kilder for autentiske tekster og digitale verktøy i egen språklæring

Til læreren:

Oppgave 1-2 er generelle, 3-5 er beregnet for samfunnsfag, og 6-8 for fransk.


Oppgaver

 1. Beskriv installasjonen (konkret og detaljert).
  Hvilke assosiasjoner gir installasjonen deg?
 2. Hva er en installasjon?
 3. Hva mener du installasjonen sier om overgangen mellom barn og voksen?
  Bruk begreper fra samfunnsfag (roller, rollekonflikter, forventninger og identitet).
 4. Hva sier installasjonen deg om globaliseringen og informasjonsflyten i dag?
 5. Les Nasjonalmuseets tekst om installasjonen.
  Opplever du at denne installasjon, og kunst i alminnelighet, gir deg ”nyttig” informasjon?
  Begrunn ditt svar.
 6. Skriftlig og/eller muntlig øvelse
  Répondez aux questions:

  1. Décrivez l’Suvre d’art. Qu’est-ce que tu vois?
  2. Comment sont les animaux?
  3. Commentez le titre «Fabler og fortellinger».
  4. Quel est le but de l’artiste suivant toi?
  5. Quels sentiments as-tu quand tu regardes cette Suvre d’art?
  6. Qu’est-ce que représente cette Suvre d’art, d’après toi?
 7. Anette Messager travaille beaucoup avec les contes et les fables.
  Est-ce que tu connais un conte ou une fable en français.
  Sinon trouve un conte ou une fable dans ton livre de français ou sur le net.
  Raconte-le en classe.
 8. Lag en presentasjon om Anette Messager. Bruk Internett.
  Oppgaven kan presenteres i gruppen eller være skriftlig på fransk.

  • Hvem er Anette Messager?
  • Hva er installasjonskunst?
  • Finn andre eksempler på hennes kunst.
  • Finn andre eksempler på installasjonskunst, helst fransk.
  • Mener du at installasjoner kan defineres som kunst? Begrunn ditt svar.
Print ut denne siden