Fra Paris til polarsirkelen

Fransk I og II

Utarbeidet av Frøydis Ravlo, Laila Nyberg og Svein Borgen ved Persbråten vgs, uke 46, 2010.

Kompetansemål Fransk I

Språk, kultur og samfunn 

 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

Kommunikasjon

 • skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

Språklæring

 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler

Kompetansemål Fransk II

Språk, kultur og samfunn 

 • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser knyttet til dette

Kommunikasjon 

 • skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere

Språklæring 

 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler på en kritisk og selvstendig måte

Oppgaver

 1. Décris les vêtements dans la collection de haute couture de Per Spook :
  couleurs, tissus, bijoux, etc.&Qu’est-ce qui est beau?
  Qu’est-ce qui est moins beau ou bizarre?
  Fais une liste.
 2. Choisis deux vêtements que tu préfères dans la collection de Per Spook.
  Dis pourquoi tu les préfères.
 3. Écris un petit texte sur tes vêtements préférés.
  Donne beaucoup de détails.
 4. Cherche des informations sur Per Spook sur l’Internet (mot de recherche Per Spook) ou utilise
  http://www.dks-hordaland.no/media/dokument/SPOOK_lærerveiledning.pdf (sjekket juni 2011)
  Écris dix phrases en français sur sa vie et ses collections de mode.
 5. Les collections portent des noms différents:
  «Julenisse», «L’arc du triomphe», «Les classiques», «Paris Eiffel», «Paris métro», «La route de la soie», «Les nuits d’or», «Trompe l’Sil romantique» et «La route des mariés».
  Traduis-les en norvégien.
 6. Cherche sur Internet et trouve d’autres créateurs de mode norvégiens ou français.
 7. Dans sa collection Per Spook s’inspire des costumes traditionnels norvégiens et les costumes des lapons.
  Comment est-ce que cela se voit? Fais une liste.
 8. Écris un texte. Choisis un des titres:
  1. La mode: pour ou contre?
  2. La mode: est-ce de l’art? Pourquoi? Pourquoi pas?
  3. Ma vie en tant que créateur de mode:
   imagines que tu es un/une jeune étudiant(e) de mode à Paris.
   Écris une lettre à ta famille en Norvège.

Oppgaver på norsk

Søk på Internett med søkeord «Per Spook», eller bruk denne lenken:
http://www.dks-hordaland.no/media/dokument/SPOOK_lærerveiledning.pdf (sjekket juni 2011).
Følgende spørsmål er hentet fra lenken:

 1. Filosofisk samtale:
  1. Hva er stygt, hva er pent?
  2. Hva er mote?
  3. Hva er kunst?
  4. Kan mote være kunst? På hvilken måte?
 2. Har du et klesplagg du forbinder med glede eller med sorg?
  Kan du forklare litt om følelsene dine for dette plagget?
 3. Hvor mange moteskapere kjenner du til (norske eller internasjonale)?
  Søk på Internett.
 4. Er gutter og jenter, kvinner og menn like mye opptatt av moter?
  Diskuter.
 5. Gjør dere kjent med den vedlagte korte biografien om Per Spook, Spook fra A-Å og ordlisten.
  Gå deretter inn på Internett og finn mest mulig informasjon om Per Spook og hans kreasjoner.
  Har han for eksempel bare skapt klær?
  Presenter gjerne Per Spook i PowerPoint for klassen.
 6. Klær på søppeldynga er noe av det som forurenser mest på grunn av ikke nedbrytbare stoffer.
  Hva tenker du om dette?
  Er det med på å påvirke dine holdninger?
 7. Fakta fra ”Forbrukerinspektørene, NRK 1 15.3.06”:
  En bukse på H&M koster 299 kr, fabrikkarbeideren i Kina får i underkant av 2 kr for å sy denne buksa.
  Hva tenker du om dette?

Til læreren

Man kan velge ut oppgaver etter hvilket nivå elevene er på.
Oppgavene 1 – 6 passer best til nivå I og II.
Oppgave 7 og 8 passer best til nivå II.

Print ut denne siden