Fra Renaleiren

Samfunnsfag, Historie Vg2 & Vg3

Kompetansemål: Samfunnsfag

Internasjonale forhold 

 • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
 • gjere greie for kva som kjenneteiknar internasjonal terrorisme og reflektere over årsaker til terrorisme
 • gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør

Kompetansemål: Historie Vg2, Vg3

Samfunn og mennesker i tid 

 • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945
 • undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet.

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Mikkelai Downing ved Persbråten vgs i uke 38, 2010

 1. Beskriv hva du ser på bildet.
  Hvilke tanker gjør du deg?
 2. Soldatene valgte selv oppstilling og utstyr foran kameraet.
  1. Hvordan tolker du den måten de stiller seg opp?
  2. Beskriv det bildet som tegnes av norske elitestyrker i bildet.
 3. Fotografiene vakte heftig debatt og ble fjernet fra Renaleiren.
  Kan du tenke deg hvorfor?
  Er du enig/uenig i leirens avgjørelse?
  Begrunn ditt svar.
 4. ”Krig er mannens spill. Drapsmaskinene har et kjønn: Mann”
  – Susan Sontag, Fra Regarding the Pain of Others, 2003Er du enig/uenig i dette sitatet? Begrunn ditt svar.
 5. Kjenner du andre eksempler på politisk kunst?
  Finn eksempler på nettet, beskriv hva kunsten uttrykker og lag en veggavis.
  Vurderer du dette som kunst eller propaganda?
 6. De norske styrkene som skal tjenestegjøre i skarpe utenlandsoppdrag kan av profesjonelle hensyn ikke være basert på unge i førstegangstjeneste. Strategiske sikkerhetsanalyser gjør at Norges militære kommando ønsker å bevege seg vekk fra et mobiliseringsforsvar og obligatorisk verneplikt, til spesialutrustede mindre kampenheter som kan settes inn på kort varsel, også utenfor vårt nærområde.
  1. Hva skjer med vår oppfatning av norske soldaters rolle når de går fra å være et forsvar til å bli en del av en angreps- og en okkupasjonsstyrke?
  2. Lag en liste over positive/negative sider ved denne utviklingen.
   Hvordan ser du selv på denne utviklingen?
 7. Undersøk bakgrunnen for en pågående konflikt i verden i dag hvor Norge er engasjert.
  Drøft Norges engasjement og reaksjoner i det internasjonale samfunnet.

Til læreren

Oppgavene egner seg til selvstendig refleksjon, og til diskusjon i par, i mindre grupper, eller i plenum.
De to siste spørsmål egner seg til en skriftlig presentasjon.

Print ut denne siden