Fra serien Kullbunkere

Tysk I og II, Historie og filosofi 2

Kompetansemål: Tysk

 • gjøre rede for sider ved geografi og historie i språkområdet
 • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser knyttet til dette

 Kompetansemål: Historie og filosofi 2

 • diskutere begrepene moderne og postmoderne og gjøre rede for diskusjoner om begrepene i historiefaglige og filosofiske sammenhenger
 • diskutere sammenhenger mellom økonomisk utvikling, ideologier og filosofi og utviklingen av teknologi, arkitektur og formgivning

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Kjetil Havnevik ved Persbråten vgs i uke 18, 2010

 1. Studér bildene nøye. Beskriv det du ser.
 2. De tyske fotografene Bernd og Hilla Becher er særlig kjent for å fotografere industrianlegg og gigantiske strukturer fra den tyske tungindustriens glansperiode på begynnelsen av 1900-tallet.
  Hvorfor tror du de valgte slike motiver?
 3. Ekteparet Becher ville dokumentere en viktig del av tysk samfunnsliv, som vi finner nettopp i industrianleggene.
  Hva er det som gjør at industrien har en spesielt viktig rolle i Tysklands moderne historie?
 4. Bechers bilder er ikke bare dokumentasjon. De blir også oppfattet som kunst og henger i dag i noen av verdens viktigste kunstsamlinger.
  Er du enig i dette? Begrunn ditt svar.
 5. Kan industri, støvete og forfalne gjenstander og dystre og lite tiltalende byggverk være vakre og egne seg som kunst?
  Begrunn svaret ditt.
 6. I moderne kunst støter vi ofte på begreper som ”konseptuel kunst”, ”konseptualisme” eller ”konseptkunst”.
  Hva ligger i denne betegnelsen?
  Se om du kan finne andre eksempler på denne retningen.
 7. Bernd Becher var i en årrekke lærer ved kunstakademiet i Düsseldorf, der han underviste noen av verdens mest kjente fotografer i dag.
  Søk på Internett og nevn noen av disse, samt verker de er kjent for.
 8. Praktisk oppgave:
  Forsøk selv å ta et bilde i samme stil som fotografiene til Bernd og Hilla Becher.
  Det kan gjerne være digitalt, men konverter det til svart-hvitt hvis det er mulig.
  Lag en utstilling i klassen eller opprett et rom på Fronter der dere kan vise fram bildene og diskutere dem.

Til læreren

Les Nasjonalmuseets tekst på forhånd.
Oppgavene egner seg til å arbeide 2+2, såvel som til presentasjoner med skriftlige og/eller muntlige svar.

Print ut denne siden