Fyr på den norske kyst

Oppgavene kan også benyttes i Biologi, Kjemi og Geografi.

Oppgavene er utarbeidet av Knut Erik Skarning og Tove Magnus ved Persbråten vgs i uke 2, 2010

Kompetansemål:

Naturfag

Bærekraftig utvikling 

Radioaktivitet 

Til læreren:

Oppgavene er generelle.
Dramatikken i bildet legger opp til opplevelse og assosiasjon.
Læreren må selv tilpasse mer spesifikke oppgaver til de emnene og læreplanmål faggruppen arbeider med.
Oppgavene passer til diskusjoner i grupper eller i klassen.


Oppgaver

 1. Spørsmål om opplevelsen av bildet:
  1. Beskriv hva du ser på bildet.
  2. Hvilke assosiasjoner gir bildet deg?
  3. Hva forbinder du med de voldsomme bevegelsene i bildet?
  4. Hva forbinder du med fargene, det svarte, hvite, brune, mørket og lyset?
  5. Hvilken rolle får fyrtårnet i bildet?
  6. Opplever du bildet som realistisk. Begrunn ditt svar
 2. Spørsmål om vann:
  1. Hvorfor kalles jorden ”den blå planeten”?
  2. Hvor mye av jorden og menneskene består av vann?
  3. Hva vet du om vannets kretsløp og det sykliske i naturen generelt?
  4. Hvordan synes du dette gjenspeiler seg i bildet?
  5. Diskuter følgende utsagn:

   «Hvis det 20. århundrets kriger handlet om makten over olje, vil krigene i det 21. århundret handler om makten over vann.» – Verdensbanken

 3. Spørsmål om klima og økologi:
  1. Hva vet du om hvordan vann brukes som energikilde i Norge i dag?
  2. Bruk av vannkraft er et stort politisk spørsmål.
   Er du tilhenger/motstander av at flere og flere vassdrag legges i rør og brukes til vandkraft? Diskuter.
  3. Vind blir mer og mer sett på som en viktig energikilde i verden.
   Bruk nettet til å finne ut hvordan vindkraft utvikler seg i Norge og andre steder i verden.
   Skriv en liten rapport.
  4. Hva vet du om den globale oppvarmning og om hvordan dette påvirker vann og hav?
  5. Hva kan gjøres med klimaendringene, på det personlige og nasjonale plan?
  6. Å tenke økologisk betyr at man er bevisst på at alle levende vesener påvirker hverandre, og at de er sammenkoblet i en enhet; jorden.
   Opplever du at dette gjenspeiles i bildet?
 4. Spørsmål om nordmenns forhold til naturen:
  1. Hvilket bilde av norsk natur presenterer bildet?
  2. Maleriet Fyr på den norske kyst, som er Balkes mest kjente, var hovedmotivet på baksida av de norske tusenkronersedlene fra 1975 til 1981.
   Hvorfor tror du nettopp dette bildet ble brukt på et norsk frimerke?
  3. Naturen har alltid spilt en viktig rolle for nordmenn.
   Hvilken rolle spiller naturen for deg?
   På hvilken måte tror du nordmenns forhold til naturen har endret seg? Forklar.