Generell

Generelle oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Tove Magnus ved Persbråten vgs.

 1. Beskrivelse og karakteristikk.
  Beskriv i detalj hva du ser i kunstverket.
  Si noe om bruk av farger, kontraster, perspektiv og eventuelt andre virkemidler.
  Hvilke assosiasjoner gir kunstverket deg?
  Liker du kunstverket?
  Begrunn ditt svar.
 2. Tilblivelse og kontekst.
  Finn ut mer om kunstneren, kunstverkets tilblivelse og i hvilken periode det ble skapt.
  Er kunstverket typisk for en kunstperiode?
 3. Fortolkning – historisk og aktuelt.
  Tolk kunstverket både i en historisk kontekst og i dagens kontekst.
  Mener du kunstverket er aktuelt i dag?
  Begrunn ditt svar.
 4. Annet materiale.
  Finn andre kunstverk av kunstneren.
  Har kunstneren skapt kunstverk med lignende motiver eller andre motiver?
  Er motivet brukt av andre kunstnere i norsk eller internasjonal sammenheng.
  Er motivet brukt på forskjellige tidspunkter i kunsthistorien og i så fall på hvilken måte?

Til læreren

Denne ukes kunstverk kommer i en periode med skolestart, skoleavslutning, heldagsprøver, eksamen, e.l. Det er derfor ikke laget fagrelaterte oppgaver knyttet til dette verket, men det er laget generelle oppgaver, som en hjelp til å tolke og reflektere over kunstverket.

Lærere som har anledning til å jobbe med dette kunstverket i sin undervisning, vurderer selv om de vil knytte arbeidet med verket til konkrete læreplanmål.
Det anbefales at læreren leser teksten som Nasjonalmuseet har utarbeidet for det spesifikke verket, den ligger på Nasjonalmuseets nettsider, på samme side som bildet.
En del av spørsmålene passer best til bildekunst.

Print ut denne siden